Agrobank

Agrobank merupakan sebuah bank milik kerajaan di bawah naungan Kementerian Kewangan dan juga ahli Institusi Pembiayaan Mikro (MFI) kelolaan Bank Negara Malaysia, diatas dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA). Kini, kami beroperasi melalui 190 cawangan di seluruh Malaysia, dengan 3,400 tenaga pekerja.

Kami mengutamakan keperluan pelanggan dengan pelbagai produk dan perkhidmatan menyeluruh termasuk aktiviti simpanan, servis perbankan, kemudahan pembiayaan, perlindungan takaful dan khidmat nasihat. Agrobank sebagai kesinambungan Bank Pertanian Malaysia mempunyai pengalaman beserta rekod cemerlang dalam membantu, membentuk, membina dan menyokong para usahawan pertanian menuju kejayaan.

AGRO CASH LINE-I

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Agro Cash Line-i adalah kemudahan overdraf berasaskan konsep Tawarruq untuk membiayai perniagaan yang berasaskan pertanian. Tempoh pinjaman:  6 hingga 10 bulan


KEMUDAHAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA-I (TAWARRUQ)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan Pembiayaan Modal Kerja-i(Tawarruq)) ialah produk kemudahan pembiayaankredit pusingan jangka pendek disediakan untuk pelanggan yang mahu memperolehpembiayaan untuk keperluan modal kerja


MODAL USAHAWAN 1MALAYSIA (MUS1M-I)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Ia adalah kemudahan pembiayaan mikro tanpa cagaran untuk aktiviti ekonomi yang melibatkan pertanian dan asas tani. Ia meliputi semua peringkat pengeluaran, pemprosesas, perkhidmatan, pemasaran dan


MYAGROSIS

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Menyediakan pinjaman berasaskan prinsipsyariah kepada usahawan yang merupakan ahli kelab MyAgrosis dan telahmenamatkan pengajian dan berminat untuk meneruskan aktiviti pertanian. Pinjamanadalah bagi

PembiayaanShariahGraduan


PADDY-I (TAWARRUQ)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Ini merupakan pembiayaan tanpa cagaran bagi membiayai modalkerja untuk aktiviti penanaman padi di kawasan sawah padi yang disahkan olehagensi kerajaan yang berkaitan. Melalui pembiayaan ini, pihak


PROGRAM PEMBIAYAAN AGRO BAKTI

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pembiayaan ini khusus untuk usahawan mikro yang terdiri daripada individu atau kumpulan individu Orang Kurang Upaya (OKU), yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) yang menjalankan


PROGRAM USAHAWAN AGROBANK - DANA EPP8

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pinjaman berasaskan syariah bagi perbelanjaan modal dan operasi kepada syarikat peneraju atau syarikat peserta untuk menyertai ProgramTaman Pemakanan Bersepadu di bawah Projek Permulaan 8 (EPP8),

PembiayaanSyariah


PROGRAM USAHAWAN AGROBANK - ECERDC (IKS & PKS)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Keterangan: Kemudahanpinjaman bagi semua aktiviti perniagaan dalam bidang pertanian untuk usahawanBumiputera dalam sektor Industri Kecil Sederhana (IKS) & Perusahaan KecilSederhana (PKS) di

PembiayaanEcerdc


PROGRAM USAHAWAN AGROBANK - ECERDC (MIKRO)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan pinjaman mikro bagi semua aktiviti perniagaan dalam bidang pertanian untuk usahawan Bumiputera di kawasan Pantai Timur Malaysia. Kawasan yang terlibat adalah kawasan negeri Pahang,

PembiayaanEcer


PROGRAM USAHAWAN AGROBANK - FAMA

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pinjaman untuk peserta ladang kontrakFAMA, di mana hanya 'jaminan bersilang' diperlukan. Jumlah pinjaman:  sehingga RM50,000 Tempoh pinjaman:  sehingga 5tahun.

Pembiayaan


PROGRAM USAHAWAN AGROBANK - FELDA

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pinjaman untuk membantu peneroka FELDA menjalankan aktiviti pertanian atau perniagaan melalui pinjaman MUS1M / MUS1M-i.

Pembiayaan


PROGRAM USAHAWAN AGROBANK - MACHINERY AND EQUIPMENT FINANCING (MAEF - I)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan pembiayaan berlandaskan Bai Bithaman Ajil dan Murabahan untuk membiayai pembelian mesin, peralatan atau kenderaan utiliti pertanian dan pembuatan yang digunakan secara langsung atau

Pembiayaan


PROGRAM USAHAWAN AGROBANK - MARDEC

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pembiayaan khusus untuk membantu peneroka getah di bawah MARDEC. Jumlah pinjaman: sehingga RM50,000 Tempoh pinjaman: sehingga 5 tahun

Pembiayaan


PROGRAM USAHAWAN AGROBANK - PEMBIAYAAN MASYARAKAT PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN BUMIPUTERA (MPPB)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan pembiayaan berprinsipkan syariah khusus untuk usahawan Bumiputera mikro, kecil dan sederhana dalam sektor pertanian untuk bersaing di peringkat domestik dan global. Jumlah pinjaman:

Pembiayaan


SHIPPING GUARANTEE (JAMINAN PERKAPALAN)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Shipping Guarantee Islamic (SG-i) merupakan kemudahan di mana Bank memberi tanggung rugi dan jaminan bertulis bagi pihak pembeli /pengimport barangan kepada syarikat perkapalan atau ejennya untuk

ShariahSyariahImportKapalJamin


SKIM JAMINAN KREDIT ISLAM ENHANCER (ENHANCER-I)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Membantu usahawan yang mempunyai projek berdaya maju,tetapi tidak mempunyai cagaran untuk mendapatkan pembiayaan.


STRATEGIC ALLIANCE FINANCING-I (SALF-I)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Strategic Alliance Financing-i (SALF-i) adalah kemudahan pembiayaan berkonsepkan Tawarruq. Ia diberikan untuk membiayai projek pembangunan bagi aktiviti ekonomi (pertanian dan asas tani) yang


SURAT KREDIT-I

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Ini merupakan satu Surat Akujanji bertulis yangdikeluarkan oleh bank kepada penjual (beneficiary) atas permintaan pemohon /pembeli untuk membayar sejumlah wang sebagai balasan kepada dokumen

Surat KreditJaminanJamin


TABUNG UNTUK MAKANAN (3F)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pembiayaan ini merupakan dana daripada Bank Negara Malaysia (BNM) dan Kementerian Pertanian dan Asas Tani (MOA) bertujuan untuk menyediakan pembiayaan bagi projek-projek di dalam sektor makanan pada


TASK (SAWIT-I)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Tasks (Sawit-i) adalah kemudahan pinjaman berdasarkan transaksi tawarruq yang disediakan bagi membiayai penanaman semula kelapa sawitdan menambah kawasan tanaman sedia ada. Tempoh pinjaman: sehingga


TRADE FINANCE - BANK GUARANTEE-I (BG-I)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Merupakan akujanji/jaminan Pihak Bank terhadap pihak ketiga yang dibuat berasaskan undang-undang. Akujanji ini menggunakan prinsip syariah di bawah konsep Al-Kafalah yang menjamin pembayaran sejumlah


TRADE FINANCE - MURABAHAN TRUST RECEIPT (MTR)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Murabahah Trust Receipt (MTR) merupakan satu kemudahan pinjaman modal pusingan jangka pendek untuk membiayai pembelian domestik atau luar negara. Ia berdasarkan dokumen yang diterima di bawah

PembiayaanMurabahaSyariahShariah


TRADE FINANCE - TRADE WORKING CAPITAL FINANCING -I (TWCF-I)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan jangka pendek yang ditawarkan bagi membiayai modal kerja mengikut jenis-jenis pinjaman yang dibenarkan seperti projek pengeluaran utama, projek pemprosesan dan perkilangan, aktiviti

PembiayaanShariahSyariah


Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815

50726 Kuala Lumpur

Tel    :      603-2731 1600
Faks :      603-2691 4908

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang