Bank Simpanan Nasional (BSN)

Bank Simpanan Nasional (BSN) sebagai bank yang pertama dan paling lama beroperasi di Malaysia, kami telah berkembang sejajar dengan pembangunan negara untuk menjadi sebuah bank yang moden dan progresif yang menawarkan pelbagai rangkaian perkhidmatan perbankan konvensyenal dan perbankan Islam.

Rangkaian besar BSN melebihi 400 buah cawangan dan lebih 5,000 ejen EBB di seluruh negara untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan daripada pelbagai bangsa, profesion dan umur. Dari bandar ke kawasan luar bandar dan pedalaman, malah hingga ke kawasan paling terpencil, kami sentiasa bersedia membantu setiap warga Malaysia untuk mendapat akses kepada masa depan kewangan yang lebih baik.

Kadar faedah yang ditawarkan bermula serendah 6.38% (tertakluk pada terma dan syarat). Pemohon boleh memuat turun dan isikan borang dan hantarkannya kepada BSN.

BSN MICRO (PKBC)

Agensi : Bank Simpanan Nasional (BSN)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Skim pembiayaan mikro yang dibangunkan khusus untuk penduduk tetapKampung Baru Cina ini membantu anda membangunkan perniagaan pada kadar faedahyang rendah sebanyak 4% setahun. Jumlah Pinjaman:

Pembiayaan


BSN MICRO (TEMANIAGA)

Agensi : Bank Simpanan Nasional (BSN)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Skim pinjaman secara konvensional bagi peniaga mikro untuk mengembangkan perniagaan mereka. Jumlah Pinjaman: RM5,000 hingga RM50,000. Tempoh Pinjaman: 1 hingga 5 tahun.

ShariahPembiayaanPinjaman


BSN MICRO (TEMANMESRA)

Agensi : Bank Simpanan Nasional (BSN)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Skim yang direka untuk membantu usahawan mikro mendapat suntikan modal. Jumlah Pinjaman: RM5,000 hingga RM50,000. Tempoh Pinjaman: 1 hingga 5 tahun.

Pembiayaan


BSN MICRO-I (PKBC-I)

Agensi : Bank Simpanan Nasional (BSN)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Skim pembiayaan mikro yang dibangunkan khusus untuk penduduk tetap Kampung Baru Cina. Jumlah Pinjaman: RM5,000 hingga RM50,000. Tempoh Pinjaman: 6 bulan hingga 5 tahun.


BSN MICRO-I (TEMANIAGA-I MURABAHAH)

Agensi : Bank Simpanan Nasional (BSN)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

BSN Micro (TemaNiaga-i Murabahah) mematuhi Shariah sepenuhnya. Ia direka untuk membantu perniagaan anda berkembang, tidak kira sama ada anda berada dalam industri pembuatan, perkhidmatan, peruncitan


BSN MICRO-I (TEMANIAGA-I TAWARRUQ)

Agensi : Bank Simpanan Nasional (BSN)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pembiayaan berkonsepkan Tawarruq. Tawarruq merujuk pada mu`amalah dengan transaksi dua peringkat. Pertama, pelanggan membeli aset daripada bank pada harga kos campur keuntungan yang boleh dibayar


Pusat Hubungan (BNMTELELINK),
Bahagian Komunikasi Korporat,
Bank Negara Malaysia,
P.O. Box 10922,

50929 Kuala Lumpur

Tel    :      1 300 88 5465 (
Faks :      +603-2174 1515

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
9.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang