Credit Guarantee Corporation (CGC)

Pada 5 Julai 1972, Bank Negara Malaysia (BNM) bersama-sama bank perdagangan dan syarikat kewangan telah menubuhkan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC). CGC ditubuhkan bagi memastikan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang belum mempunyai rekod prestasi perniagaan ataupun cagaran atau kekurangan cagaran mendapat kemudahan kredit daripada institusi kewangan dengan memberi lindungan jaminan ke atas kemudahan kredit.

BIZMULA-I

Agensi : Credit Guarantee Corporation (CGC)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Skim pembiayaan BizMula-i ini diperkenalkan bagi merangsang pertumbuhan perniagaan untuk para peniaga yang baharu sahaja memulakan operasi perniagaan mereka dan tidak mempunyai rekod atau

PembiayaanShariah


BIZWANITA-I

Agensi : Credit Guarantee Corporation (CGC)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pembiayaan untuk usahawan wanita. Jumlah pinjaman: RM20,000 hingga RM300,000. Tempoh pinjaman: Maksimum 7 tahun.


SKIM ENHANCER EXCEL (ENHANCER EXCEL)

Agensi : Credit Guarantee Corporation (CGC)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Perniagaan yang dikawal atau dimiliki oleh warganegara Malaysia. Perniagaan mestilah beroperasi sekurang-kurangnya satu (1) tahun. Walau bagaimanapun, peneraju utama syarikat mestilah mempunyai


SKIM JAMINAN LALUAN TERUS START-UP (DAGS START UP)

Agensi : Credit Guarantee Corporation (CGC)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Mesti termasuk di dalam definisi PKS. Syarikat sendirian berhad yang dimiliki dan dikawal oleh warganegara Malaysia yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965, Pemilikan Tunggal atau


SKIM KREDIT ENHANCER (ENHANCER)

Agensi : Credit Guarantee Corporation (CGC)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Syarikat yang berdaftar di Malaysia, dikawal atau dimiliki sekurang-kurangnya 51% pemegang saham adalah warganegara Malaysia. Peminjam hendaklah mempunyai rekod kredit yang baik.


TABUNG PROJEK USAHAWAN BUMIPUTERA-I (TPUB-I)

Agensi : Credit Guarantee Corporation (CGC)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pembiayaan kepada usahawan-usahawan Bumiputera yang telah dianugerahkan kontrak/projekoleh Kerajaan, badan dan agensi Kerajaan, badan berkanun ataupun syarikat milik Kerajaan.Jumlah pinjaman:


Bangunan CGC,
Kelana Business Centre,
97, Jalan SS7/2,
Petaling Jaya,

47301 Selangor

Tel    :      0378062300
Faks :      0378063308

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang