Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan

Jabatan Pembangunan Perindustrian & Penyelidikan (JPPP) ditubuhkan pada tahun 1977 atas arahan Kabinet Negeri dan diletakkan di bawah bidang kuasa Kementerian Pembangunan Perindustrian (MID). JPPP bertanggungjawab untuk mempromosi dan menyelaras pembangunan perindustrian di Sabah khususnya sektor perkilangan. Ini termasuklah mempromosikan pelaburan asing dan domestik, menjalankan penyelidikan/kajian, memproses permohonan lesen dan kelulusan untuk mendirikan projek perkilangan dan menjalankan aktiviti bagi meningkatkan keupayaan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) di Sabah.

PROGRAM KURSUS TEKNOLOGI MAKANAN

Agensi : Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Latihan peningkatan keupayaan dalam bidang teknologi makanan.


PROGRAM PAMERAN UNTUK USAHAWAN

Agensi : Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Program pameran yang disediakan untuk pengusaha yang ingin mengembangkan pasaran ke peringkat antarabangsa.


PROGRAM PELESENAN SGA / FML

Agensi : Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

JPPP dipertanggungjawabkan oleh kerajaan negeri untuk memproses dan mengeluarkan Lesen SGA / FML


PROGRAM PROMOSI DAN PEMASARAN MELALUI PAMERAN

Agensi : Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

JPPP menganjur pameran ataupun menyertai pameran dan menjemput usahawan-usahawan menyertai pameran


Tingkat 7 & 8, Blok C, Wisma Tun Fuad Stephens
Kota Kinabalu
88300 Sabah

Tel    :      6-088-214866
Faks :      6-088-257814

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Khamis
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang