Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) telah ditubuhkan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) yang diluluskan Parlimen pada 17 Julai 2007 dan diwartakan pada 30 Ogos 2007, bagi mengintegrasikan sistem pengurusan sisa pepejal di peringkat nasional. Akta ini memberi kuasa eksekutif kepada Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan tanggungjawab mengenai pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

KELULUSAN BAGI PEMBINAAN, PENGUBAHAN, DAN PENUTUPAN KEMUDAHAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL

Agensi : Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Ini merupakan kelulusan bagi permohonanpembinaan, pengubahan atau penutupan kemudahan pengurusan sisa pepejal yangditetapkan di bawah Peraturan-peraturan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2011


LESEN PENGIMPORTAN SISA PLASTIK

Agensi : Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Jabatanini telah mengambilalih tanggungjawab mengeluarkan Lesen Import (AP) SisaPlastik daripada Kementerian PerdaganganAntarabangsa dan Industri (MITI) berkuatkuasa pada 2 Februari 2015


JABATAN PENGURUSAN SISA PEPJAL NEGARA
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Aras 23 & 24, no.51 , Persiaran Perdana Presint 4
62100 Putrajaya

Tel    :      03-8000 8000
Faks :      03-8891 3190

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang