JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN PERBADANAN LABUAN

Jabatan Perkhidmatan Perbandaran Perbadanan Labuan bertanggungjawab terhadap kebersihan persekitaran, menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengawalan pelesenan perniagaan, iklan dan permit acara awam dan memastikan kebersihan premis-premis makanan dan tandas awam di samping merangka dan melaksanakan program pembangunan landskap yang komprehensif dan terancang.

LESEN PASAR DAN PENJAJA BERGERAK

Agensi : JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN PERBADANAN LABUAN
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Permohonan untuk mendapatkan lesen penyewaan premis perniagaan.


LESEN PERNIAGAAN

Agensi : JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN PERBADANAN LABUAN
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Permohonanuntuk mendapatkan lesen perniagaan.


PERBADANAN LABUAN
PETI SURAT 81245
87022 Labuan

Tel    :      087 408600
Faks :      087 428997

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang