Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara

Pada tahun 1937, Ibu Pejabat Jabatan Mergastua telah ditubuhkan sebagai usahauntukmenyelaras aktiviti pemuliharaan habitat dan spesis hidupan liar. Jabatan Mergastua kemudiannya dinamakanJabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara atau ringkasnya Jabatan PERHILITAN yang bertujuan memberi perlindungan, pengurusan dan pengekalan biodiversiti kawasan-kawasan perlindungan.

LESEN AKTIVITI HIDUPAN LIAR

Agensi : Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Diperlukanbagi semuaaktiviti melibatkan spesis hidupan liar yangdiperlindungi di bawah JadualPertama Akta 716. Lesen boleh diperolehi di negeridi mana pemohon tinggal.Sila rujuksenarai Pejabat


LESEN KHAS HIDUPAN LIAR

Agensi : Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Diperlukanbagi aktivitimelibatkan spesis hidupan liar yang diperlindungi sepenuhnyadibawah Jadual Kedua Akta 716. Permohonan permit khas perlu dibuat menggunakanborang PK1A (Pindaaan 2010) dan PK1B


PERMIT CITIES HIDUPAN LIAR

Agensi : Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

talian dan maklumat mengenainya boleh di perolehi dari Garis Panduan Import/Eksport Hidupan Liar . Hanya 3 tempatbertanggungjawab mengurus pengeluaran permit CITES iaituIbu Pejabat


Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (PERHILITAN) Semenanjung Malaysia
Km 10 Jalan Cheras,
Kuala Lumpur

56100 Kuala Lumpur

Tel    :      603-90866800
Faks :      603-90752873

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang