Jabatan Pertanian Malaysia

Satu usaha Jabatan Pertanian untuk menarik minat pelanggan bergiat di dalam bidang pertanian secara berskala kecil mahupun berskala besar. Pelanggan yang berminat dan ingin menceburi bidang perniagaan akan diberi khidmat perundingan dan sokongan teknikal secara pakej bagi membantu menjayakan bidang pertanian dengan lebih teratur

LATIHAN KURSUS KEUSAHAWANAN KEMAHIRAN PEMPROSESAN MAKANAN (PBU)

Agensi : Jabatan Pertanian Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Program Inkubator Usahawan Belia Tani (IUBT)merupakan satu program yang memebri latihan kepada belia tani, bertujuan untukmembimbing dan memberi pengalaman secara hands-on' berkenaan ilmu

Latihan Kemahiran Pemprosesan Makanan (pbu)


LATIHAN PROGRAM INKUBATOR USAHAWAN BELIA TANI (IUBT)

Agensi : Jabatan Pertanian Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Program Inkubator Usahawan Belia Tani (IUBT) merupakan satu program yang memberi latihan kepada belia tani,bertujuan untuk membimbing dan memberi pengalaman secara ??hands-on' berkenaan ilmu

PertanianIndividu


PENSIJILAN SKIM ORGANIK MALAYSIA (SOM)

Agensi : Jabatan Pertanian Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

SOM ialah sebuah program pensijilan yang dibangunkan oleh Jabatan Pertanian untuk mengiktiraf ladang-ladang yang diusahakan secara organik mengikut kriteria dan keperluan yang telah ditetapkan dalam


SKIM AMALAN PERTANIAN BAIK MALAYSIA (MYGAP)

Agensi : Jabatan Pertanian Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Satu skim pensijilan yang dirangka oleh JabatanPertanian pada tahun 2002, dahulunya dikenali dengan Skim Amalan Ladang BaikMalaysia (SALM) untuk memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang


TANAH TERBIAR

Agensi : Jabatan Pertanian Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Bagimendapatkan maklumat kesesuaian tanaman bagi tanah terbiar yang ingindimajukan, pemilik tanah/usahawan boleh mendapatkan Khidmat Penyiasatan Tanahdaripada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan


Jabatan Pertanian
Aras 7-17, Wisma Tani, No. 30,
Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62624 Putrajaya, Malaysia.
62624 Putrajaya

Tel    :      603-8870 3000
Faks :     

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 1.30 Petang