Jabatan Pertanian Negeri Kedah (JPNK)

Jabatan Pertanian Negeri Kedah Darul Aman telah membawa banyak perubahan dalam pembangunan pertanian di Kedah. Semenjak tahun 1922, ia telah melaksanakan kerja-kerja pengembangan pertanian bagi memajukan sektor pertanian di negeri ini. Antaranya, menilai, mengubahsuai dan merumus pakej teknologi daripada agensi/badan penyelidikan mengikut keadaan setempat dan seterusnya menyampaikannya kepada pengusaha-pengusaha pertanian.

Seterusnya, mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi di sektor awam dan swasta dalam/luar negara yang terlibat dalam pembangunan, penguatkuasaan dan perdagangan antarabangsa.


PENSIJILAN SKIM ORGANIK MALAYSIA (SOM) (JPNK)

Agensi : Jabatan Pertanian Negeri Kedah (JPNK)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Standard Skim Organik Malaysia (SOM)ialah sebuahprogram pensijilan yang dibangunkan oleh Jabatan Pertanian untuk mengiktirafladang-ladang yang diusahakan secara organik mengikut kriteria dan

PertanianPensijilan


PROGRAM ENTREPRENEUR MUDA (JPNK)

Agensi : Jabatan Pertanian Negeri Kedah (JPNK)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Programini khusus untuk generasi muda yang berumur di bawah 40 tahun. Pendekatan program ini adalah bagi membantudan menggalakan penglibatan generasi muda dalam bidang

Pertanian


PROGRAM PEMULIHAN TANAMAN BUAH-BUAHAN TERPILIH (JPNK)

Agensi : Jabatan Pertanian Negeri Kedah (JPNK)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil buah - buahan melalui peningkatan produktiviti, pengurusan tanaman dan pengalaman teknologiMelaksanakan pemulihan dan mengamalkan MyGAP termasuk

Pertanian


Telok Chengai, Jalan Kuala Kedah
Alor Setar
06600 Kedah

Tel    :      04-7775000
Faks :      04-7713139

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang