Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)

Kini, tumpuan Jabatan Pertanian Sarawak (JPS) bukan sahaja pada tanaman, tetapi meliputi ternakan dan perkhidmatan veterinar, perikanan darat, penyelidikan dan pembangunan (R & D), pembangunan institusi pertanian dan pembangunan sumber manusia

KHIDMAT PENGEMBANGAN USAHAWAN ( KPU ) SARAWAK

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Mengurus kegiatan pengembangan / bimbingan kepada penerima bantuan industri Asas Tani di samping khidmat sokongan sperti kursus / latihan usahawan, mempelbagaikan produk, meningkatkan kualiti produk

Pertanian


LESEN UNTUK KOLAM IKAN (JPS)

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Mulaitahun 2006, semua penternak kolam ikan hendaklah mempunyai lesen untukmenternak ikan atau udang dalam kolam. Lesen boleh diperolehi daripada UnitPenguatkuasaan dan Pelesenan, Bahagian Perikanan

SarawakPertanian


PEMASARAN (JABATAN PERTANIAN SARAWAK)

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Membantu usahawan Industri Asas Tani untuk mengembangkan / memperkasakan pasaran dengan:Menyertai kegiatan promosi dan jualanBersama usahawan untuk menyelaras penjenamaan , pelabelan , pembungkusan.


PEMASARAN (JPS)

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Membantuusahawan Industri Asas Tani untuk mengembangkan / memperkasakan pasaran denganmenyertai kegiatan promosi dan jualan bersama-sama usahawan untuk menyelaraspenjenamaan, pelabelan dan


PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 1 )

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Bantuan geran bagi usahawan di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Sarawak yang memperolehi nilai jualan tahunan kurang dari RM 50,000 bagi penambahbaikan premis perusahaan, mesin dan peralatan

TaniSarawak


PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 3 ) SARAWAK

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Bantuan geran bagi usahawan yang memperolehi nilai jualan tahunan melebihi RM 100,000 untuk penambahbaikan premis perusahaan , mesin dan peralatan pemprosesan / pengeluaran , pembungkusan dan

Pertanian


PEMBANGUNAN PERUSAHAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 2 ) SARAWAK

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Bantuan geran bagi usahawan tahap dua di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Sarawak yang memperolehi nilai jualan tahunan di antara RM 50,000 hingga RM 100,000 bagi penambahbaikan premis perusahaan ,

Tani


PERKHIDMATAN ANALISIS TANAMAN DAN TANAH

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Makmal Kimia di Pusat Penyelidikan Pertanian Semongok merupakan makmal utama di Sarawak yang menyediakan perkhidmatan analisis ke atas tanah, tanaman, baja dan bahan-bahan pertanian yang lain. Selain


PERMIT UNTUK HATCERI (JPS)

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Permituntuk mengusaha atau menjalankan aktiviti hatceri untuk akuakultur. Yuran permit adalah RM100setahun dan mestilah diperbaharui sebelum tamattempohnya.Penaltitidak melebihi RM20,000 atau penjara

SarawakPertanian


PERMIT UNTUK IKAN DALAM SANGKAR (JPS)

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Permitlesen diperlukan untuk membina struktur sangkar bertujuan untuk menternakikan di perairan sungai atau tasik di Negeri Sarawak. Lesen bolehdiperolehi daripada Unit Penguatkuasaan Dan Pelesenan,

SarawakPertanian


PERMIT UNTUK KOLAM UDANG HARIMAU

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Permit adalah diperlukanuntuk membina kolam udang harimau.Bayaranunit permit ialah RM50. Mengusaha dan menternak udang harimau tanpa permit ataulesen yang sah adalah satu kesalahan.Penaltitidak

SarawakPertanian


PROJEK KEUSAHAWANAN PERTANIAN (PUP)

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Geran untuk projek komersil skala (mikro)

PupProjek Keusahawanan Pertanian SarawakProjek Komersil Skala MikroProjek Komersil


PROJEK PEMBANGUNAN WANITA (WEDA)

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

FID (MempelbagaiPendapatan Keluarga) melalui usaha pemasaran dan promosi, pemadananperniagaan, latihan, khidmat nasihat dan bantuan peralatan. 

FidProjek FidMempelbagai Pendapatan KeluargaProjek Pembangunan WanitaWeda


PUSAT BIMBINGAN USAHAWAN ( PBU ) SARAWAK

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Berfungsi untuk melatih dan membimbing secara pakej para usahawan muda bagi melahirkan usahawan muda yang berjaya menjalankan enterprais secara komersil dalam pemprosesan makanan atau industri asas


Tingkat 7, 12-17, Menara Pelita,
Jln. Tun Abdul Rahman Yakub,
Petra Jaya, Kuching.
93050 Sarawak

Tel    :      082-441000
Faks :      082-447821

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang

        

Bahagian Industri Asas Tani
Ibu Pejabat Pertanian,
Bahagian Industri Asas Tani,
Tingkat 12, Menara Pelita,
Jalan Tunku Abdul Rahman Yakub,
Petra Jaya,Kuching
93050 Sarawak

Tel    :      082-311091
Faks :      082-443017

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang