Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia

Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia berperanan menyediakan penyampaian perkhidmatan pelancongan dan menyediakan aktiviti / program / kegiatan pelancongan yang berkualiti bagi menggalakkan penglibatan dan penghayatan masyarakat terhadap industri pelancongan. Oleh yang demikian, pelbagai prasarana pelancongan yang bermutu tinggi dan berdaya maju di seluruh negara telah dibina di samping menguatkuasa dan melaksanakan peruntukan-peruntukan dalam akta industri pelancongan, akta pelesenan kenderaan pelancongan termasuk peraturan-peraturan di bawahnya dilaksanakan sepenuhnya secara efisien dan efektif. Usaha ini selaras dengan matlamat untuk mempromosikan negara sebagai destinasi pelancongan yang unggul di peringkat domestik dan antarabangsa.

TABUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELANCONGAN

Agensi : Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Bagi membangunkan industri pelancongan, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia menyediakan kemudahan pembiayaan pinjaman Dana Pelancongan iaitu Tabung Pembangunan Infrastruktur Pelancongan.


KURSUS PENGENDALIAN BOT PELANCONG

Agensi : Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Kursus Pengendalian Bot Pelancong adalah anjuran Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dan Jabatan Laut yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan pengetahuan pihak-pihak yang terlibat


LESEN PEMANDU PELANCONG

Agensi : Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Pemohon yang ingin memohon lesen pemandu pelancong perlu menjalani kursus atau kursus-kursus latihan dan lulus ujian-ujian kecekapan yang diadakan oleh Persuruhjaya Pelancongan atau mana-mana badan


PANDUAN PENGESAHAN KERETA SEWA DAN PANDU 4WD UNTUK PENGECUALIAN DUTI EKSAIS

Agensi : Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Panduan pengesahan kereta sewa dan pandu dan 4WD untuk pengecualian duti eksais


PENDAFTARAN PREMIS PENGINAPAN PELANCONG

Agensi : Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Pemohon mestilah menawarkan tempat penginapan permalaman atausewa seperti Hotel, Rumah inapan, Rumah tumpangan, Hotel apartment,Kondotel,Rumah rehat, Rumah Permalaman, Asrama yang menawarkan tempat


PERMOHONAN BARU LESEN BAS PERSIARAN PELANCONGAN

Agensi : Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Untuk memohon lesen bas persiaran baru permohon  mesti mempunyai lesen perniagaan pelancongan dalam negeri yang diluluskan oleh Pesuruhjaya Pelancongan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992.


PERMOHONAN LESEN INSTITUT LATIHAN PELANCONGAN (ILP)

Agensi : Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Setiap pemilik dan ejen agensipelanconganyang mahu menjalankan urusan berkaitan pelancongan mestilah memohonlesen dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Pemoon hendaklahmenghadiri


PERMOHONAN PERMIT MENGAJAR INSTITUT LATIHAN PELANCONGAN

Agensi : Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Setiap pemilik dan ejen agensi pelanconganyangyang ingin mengajar di Institut Latihan Pelancongan (ILP) mestilah memohonlesen dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Tempoh


PERUBAHAN STRUKTUR SYARIKAT PENGENDALIAN PELANCONGAN / AGENSI PENGEMBARAAN

Agensi : Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Syarikat pelancongan yang ingin membuat perubahan struktur tidak perlu memohon kelulusan PesuruhjayaPelancongan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan. Bagaimanapun syarikat perlu memaklumkan


PROGRAM LATIHAN TERAPI SPA (PLTS)

Agensi : Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Program Latihan Terapi Spa (PLTS) diperkenalkan dengan tujuan untuk membangunkan kepakaran tempatan dan mengawal selia industri spa dengan lebih berkesan. Ia juga disasarkan untuk mengurangkan


TABUNG KHAS PELANCONGAN

Agensi : Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

The purpose of the Fund is to assist small medium entrepreneurs who want to develop or expand tourism products.


Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5, PUTRAJAYA
62200 Putrajaya

Tel    :      03 8000 8000
Faks :      03 8891 7100

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang