Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)

Pembiayaan Mikro Penjaja dan Peniaga Kecil (Pembiayaan Mikro-i MPPK) diperkenalkan oleh KPDNKK melalui Bank Rakyat kepada penjaja dan peniaga kecil
untuk membantu menaik taraf perniagaan.

PROGRAM CITARASA MALAYSIA

Agensi : Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Program ini telah diperkenalkan pada tahun 2003 dengan objektif untuk memperluaskan peluang pemasaran produk usahawan ke hypermarket/pasaraya serta meningkatkan kesedaran tentang kewujudan


PROGRAM PEMBANGUNAN PRODUK PKS

Agensi : Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Program Pembangunan Produk PKS bertujuan untuk membangunkan produk usahawan PKS bagi membantu syarikat meningkatkan keupayaan untuk bersaing dengan produk-produk luar negara serta meningkatkan hasil


PROGRAM SUAIAN PERNIAGAAN

Agensi : Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Program ini mula diperkenalkan pada tahun 2009 yang bertujuan untuk mempertemukan usahawan PKS tempatan dengan pasar raya tempatan dan asing, para pemborong, peruncit dan peniaga di Malaysia. Konsep


SKIM PEMBIAYAAN MIKRO PENJAJA DAN PENIAGA KECIL

Agensi : Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pinjaman bagi membantu penjaja dan peniaga kecil membiayai modal pusingan dan pembelian barangan atau aset yang berkaitan secara langsung dengan perniagaan yang dijalankan. Had pinjaman adalah dari

PembiayaanShariah


Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
No 13, Persiaran Perdana,
Presint 2, 62623 Putrajaya,
Malaysia
62623 Putrajaya

Tel    :      1800-886-800
Faks :      603-8882 5762

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
7.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang