Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)

Sebagai peneraju pembangunan nelayan dan industri perikanan negara. LKIM merupakan sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang diperbadankan menurut Akta 49, Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971. Akta ini berkuatkuasa bagi negeri-negeri di Semenanjung pada 1 November 1971 di Sarawak pada 1 Julai 1973; dan di Sabah pada 1 Ogos 1995.

PASAR NELAYAN

Agensi : Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Pasar Nelayan diwujudkan sebagai saluran pasaran alternatif bagi memberi peluang kepada nelayan memasarkan hasil tangkapan mereka secara terus kepada pelbagai peringkat pengguna. Selain itu,


Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Wisma LKIM, Jalan Desaria, Pulau Meranti

47120 Selangor

Tel    :      0380649000
Faks :      0380603726

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang