KEUSAHAWANAN INDUSTRI ASAS TANI (IAT)

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Pembangunan industri asas tani (IAT) bertanggungjawab memastikan produk yang dipasarkan ke pasaran memenuhi ciri-ciri berikut:Berlandaskan kehendak dan citarasa pengguna dari segi kualiti, tahap,


KEUSAHAWANAN LADANG KONTRAK

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Satu mekanisma untuk membantu pengusaha pertanian berskala kecil dan sederhana dalam menjamin pengeluaran hasil pertanian mereka agar mendapat pulangan yang setimpal.  


KEUSAHAWANAN PERUNCITAN - AGROBAZAAR KEDAI RAKYAT (AKAR)

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Program Agrobazaar kedai rakyat adalah program bagi membantu premis perniagaan milik usahawan yang telah menjalankan perniagaan barangan keperluan harian secara runcit untuk menampilkan imej

Alatan


KEUSAHAWANAN PERUNCITAN - GERAI BUAH-BUAHAN SEGAR (GBBS )

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Setiap usahawan yang dipilih di bawah program Gerai Buah-buahan Segar (GBBS) akan diberi bantuan dalam bentuk pinjaman peralatan, bahan-bahan promosi serta bimbingan dan khidmat nasihat pakar.

PertanianAlatan


KEUSAHAWANAN PERUNCITAN - MOTOSIKAL 3 RODA (M3R)

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Uasahawan peraih Motorsikal Tiga Roda akan berperanan sebagai pengumpul membeli hasil-hasil pertanian di kampung - kampung dan memasarkannya melalui rangkaian Agrobazaar Kedai Rakyat, peserta Pasar


KEUSAHAWANAN PERUNCITAN - PASAR TANI

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

FAMA menyediakan tapak pasar tani kepada usahawan pertanian yang ingin memasarkan terus hasil keluaran kepada pengguna.

Tel    :     
Faks :     

Waktu Perkhidmatan