Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)

Bertanggungjawab untuk menyelaras aktiviti-aktiviti pemasaran pertanian sama ada yang melibatkan pihak swasta atau jabatan/agensi kerajaan. Malah, FAMA turut memperbaiki sistem pemasaran dan memperluas serta memajukan pasaran baru bagi hasil-hasil pertanian Malaysia. Beberapa kerjasama telah dijalankan bersama pihak swasta dan jabatan/agensi kerajaan bagi mewujudkan pemasaran pertanian yang cekap dan berkesan.

Selain itu, organisasi ini turut membangunkan dan memajukan pengurusan yang cekap dalam industri pertanian berkaitan dengan aktiviti pemasaran atau pemprosesan hasil-hasil pertanian dan melibatkan secara langsung di dalam industri pertanian terutama di dalam aktiviti pemasaran atau pemprosesan hasil-hasil pertanian.

1 MALAYSIA BEST

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

1 Malaysia Best merupakan satu Perakuan Jenama (Endorsement Brand) yang melambangkan identiti Malaysia untuk meningkatkan jualan dan profil produk-produk berasaskan pertanian di pasaran tempatan dan


AGROBAZAAR (OUTLET RUNCIT FAMA)

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Agrobazaar merupakan satu entiti yang dimiliki oleh FAMA berfungsi untuk menyediakan ruang pasaran yang kompetitif sebagai pusat jualan dan promosi produk Industri Asas Tani. Dengan menawarkan


AGROBAZAAR K-SHOPPE

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

K-Shoppe adalah outlet kedai kumpulan usahawan tani yang mengusahakan perniagaan secara pemborongan ataupun peruncitan produk-produk proses keluaran Usahawan Asas Tani di suatu premis yang dimiliki


KEUSAHAWANAN INDUSTRI ASAS TANI (IAT)

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Imej dan persembahan produk yang baik adalah penting dalam pemasaran, selain daripada faktor harga, promosi dan lokasi. Sehingga kini, kebanyakan usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) belum


KEUSAHAWANAN LADANG KONTRAK

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Salah satu projek berimpak tinggi yang di perkenalkan sebagai salah satu mekanisma untuk membantu pengusaha pertanian berskala kecil dan sederhana dalam menjamin pengeluaran hasil pertanian mereka


KEUSAHAWANAN PERUNCITAN – AGROBAZAAR KEDAI RAKYAT (AKAR)

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Program Agrobazaar kedai rakyat adalah program bagi membantu premis perniagaan milik usahawan yang telah menjalankan perniagaan barangan keperluan harian secara runcit untuk menampilkan imej


KEUSAHAWANAN PERUNCITAN – GERAI BUAH-BUAHAN SEGAR (GBBS)

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Premis Perniagaan

Program ini dikenali sebagai program pembangunan usahawan GERAI BUAH-BUAHAN SEGAR atau nama singkatannya GBBS. Setiap usahawan yang dipilih di bawah programGBBS akan diberi bantuan dalam bentuk


KEUSAHAWANAN PERUNCITAN – MOTOR 3 RODA

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Pewujudan Program Motosikal 3 Roda adalah merupakan sebahagian komponen Projek Pembangunan Agrobazaar Kedai Rakyat. Program ini terbentuk berikutan timbulnya keperluan untuk mengatasi masalah lebihan


KEUSAHAWANAN PERUNCITAN – PASAR TANI

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Tercetus dari idea perlunya diwujudkan ruang pasaran tersendiri bagi petani atau pengeluar memasarkan hasil keluaran mereka sendiri terus kepada pengguna. Pasar Tani sebagai Medan Pertemuan


KONTRAK PENGILANGAN

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Premis Perniagaan

Kontrak pengilangan adalah satu perkhidmatan FAMA kepada usahawan dalam pengeluaran produk makanan di premis FAMA berdasarkan spesifikasi dan persetujuan bersama.Memproses produk separa siap.Bahan


MALAYSIA'S BEST

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Malaysia's Best merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui agensinya FAMA. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan buah-buahan tempatan


MENINGKATKAN IMEJ DAN PERSEMBAHAN PRODUK

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Imej dan persembahan produk yang baik adalah penting dalam pemasaran, selain daripada faktor harga, promosi dan lokasi. Sehingga kini, kebanyakan usahawan PKS belum mampu untuk menyediakan


PEMBANGUNAN KUALITI PRODUK

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Produk makanan hendaklah sentiasa berkualiti dan selamat untuk dimakan oleh pengguna.Ini dapat dicapai dengan mengamalkan sistem pengurusan kualiti secara berperingkat seperti GHP, GMP dan


PENGEDARAN BARANGAN PROSES

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

FAMA telah pun melibatkan diri dalam pemasaran produk makanan berjenama AgroMas dan OleMas serta produk PKS yang berpotensi. Pada masa kini, produk-produk tersebut telah berjaya dipasarkan di pasaran


PENJENAMAAN AGROMAS DAN OLEMAS

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Agromas adalah jenama yang dibangunkan oleh pihak FAMA yan mana pihak FAMA bertanggungjawab memasarkan produk-produk tersebut.OleMas adalah jenama yang dibangunkan oleh Kementerian Pertanian dan


PROGRAM BIMBINGAN USAHAWAN

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Kepakaran dan pengalaman yang dimiliki adalah satu aset penting untuk memulakan sesuatu bidang pemasaran. Program ini akan melengkapkan diri usahawan dengan kepakaran dan pengetahuan bagi


PROGRAM PENGATURAN PASARAN

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Pengaturan Pasaran adalah satu pendekatan yang dirancang oleh FAMA bagi memperkenalkan dan meluaskan pasaran produk makanan usahawan PKS di dalam dan luar negara. Program ini dilaksanakan melalui


PROGRAM PROMOSI PRODUK IAT DI PASAR TANI

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Sebahagian usahawan IAT tidak mampu ataupun tidak mempunyai peluang untuk mengadakan promosi kerana kos promosi yang tinggi dan dengan ini pemasaran produk tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan


PROGRAM VENDOR

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Program Vendor merupakan kontrak pembekalan produk makanan proses keluaran usahawan PKS terpilih untuk diedarkan oleh FAMA dibawah jenama Agromas dan OleMas.


PUSAT PEMASARAN PRODUK

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Premis Perniagaan

Pusat Pemasaran Produk adalah premis FAMA yang dilengkapi dengan kemudahan pemprosesan makanan, peralatan pembungkusan dan pelabelan yang boleh digunakan oleh usahawan PKS untuk mengeluarkan produk.


USAHAWAN PEMASAR

Agensi : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

FAMA telah pun melibatkan diri dalam pemasaran produk makanan berjenama AgroMas dan OleMas serta produk PKS yang berpotensi. Pada masa kini, produk-produk tersebut telah berjaya dipasarkan di pasaran


Bangunan FAMA Point,
Lot 17304 Jalan Persiaran 1,
Bandar Baru Selayang,
Batu Caves
68100 Selangor

Tel    :      03 61262020
Faks :      03 61383650

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang