Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

Memandangkan perkembangan aktiviti-aktiviti tenaga atom di Malaysia amatlah pesat dan memerlukan pengawalan yang lebih berkesan. maka pada April 1984 Parlimen telah meluluskan Akta Perlesenan Tenaga Atom (Akta 304) dan menubuhkan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) di bawah Jabatan Perdana Menteri pada 1 Februari 1985. Mulai 27 Oktober 1990 AELB telah diletakan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang dianggotai oleh lima orang ahli yang dilantik oleh menteri. Ahli-ahli ini kesemuanya berkelayakan dalam bidang sains dan teknikal berkaitan tenaga atom.

AELB sentiasa relevan sebagai sebuah badan perundangan yang berwibawa dalam keselamatan sinaran dan nuklear, sekuriti dan kawalgunaan untuk kegunaan secara aman bagi pembangunan mampan. Antara fungsinya termasuklan memberi nasihat kepada Menteri dan Kerajaan Malaysia atas perkara-perkara berhubungan dengan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 dan mengawal dan mengawasi aktiviti penggunaan tenaga atom dan perkara-perkara yang bersampingan dengannya. Pada masa yang sama, AELB akan menyenggara dan mengembangkan kerjasama saintifik dengan mana-mana badan, institusi atau organisasi lain dalam melaksanakan obligasi-obligasi yang timbul daripada perjanjian, konvensyen atau triti berhubungan dengan perkara-perkara nuklear

KELAS A: BAHAN RADIOAKTIF DAN PENGILANGAN BAHAN RADIOAKTIF

Agensi : Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Bahan RadioaktifFee Permohonan :RM 15Fee Lesen :Bergantung kepada kategori, jenis dan kuantitiPengilangan Bahan RadioaktifFee Permohonan : RM 15Fee Lesen:Bergantung kepada pernilaian


KELAS B: BAHAN NUKLEAR/ PENGILANGAN BAHAN NUKLEAR

Agensi : Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Bahan NuklearFee Permohonan :RM 15Fee Lesen :Bergantung kepada penilaianPengilangan Bahan NuklearFee Permohonan :TiadaFee Lesen :Bergantung kepada penilaian


KELAS C: RADAS PENYINARAN

Agensi : Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Fee Permohonan : TiadaFee Lesen : Bergantung kepada penilaian


KELAS D : PENGANGKUTAN

Agensi : Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Fee Permohonan : RM 15 Fee Lesen : RM100


KELAS E : IMPORT/EKSPORT

Agensi : Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Fee Permohonan : RM 15 Fee Lesen : RM100


KELAS F: PEPASANGAN NUKLEAR

Agensi : Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Fee Permohonan : TiadaFee Lesen : Berdasarkan kepada penilaian


KELAS G

Agensi : Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Ini adalah bagi kerja-kerja melupuskan Bahan Radioaktif, Bahan Nuklear, Benda Ditetapkan atau Sisanya, menyimpan Bahan Radioaktif, Bahan Nukelar, Benda Ditetapkan atau Sisanya Sebelum Pelupusannya


KELAS H: AKTIVITI-AKTIVITI LAIN BUKAN DI BAWAH A - G

Agensi : Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Fee Permohonan : Tiada Fee Lesen : Berdasarkan kepada penilaian


Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi,
Batu 24, Jalan Dengkil, 43800 Dengkil, Selangor,
Malaysia

48300 Selangor

Tel    :      603-89225888
Faks :      603-89223685

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang

        

LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM CAWANGAN UTARA
LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
CAWANGAN ZON UTARA
NO. 29, LORONG PERDA SELATAN 1,
BANDAR PERDA, BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG

14000 Pulau Pinang

Tel    :      04- 5398 391
Faks :     

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
-

        


LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM CAWANGAN SELATAN
LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM
KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI
CAWANGAN ZON SELATAN
NO 26, JALAN SRI PUTRA 1
BANDAR PUTRA
KULAI
JOHOR DARUL TAKZIM

81000 Johor

Tel    :      07-663 2431
Faks :      07-663 2409

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
AhAd - Khamis
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
-

        


LEMBAGA PERLESENAN ATOM CAWANGAN TIMUR
LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM,
KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI,
CAWANGAN ZON TIMUR,
PT 6980, BUKIT KUANG BUSSINESS CENTRE,
KEMAMAN, TERENGGANU DARUL IMAN.

24000 Terengganu

Tel    :      09 - 8503362 /
Faks :      09 - 8503361

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
AhAd - Khamis
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
-

        


LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM CAWANGAN SABAH & SARAWAK
LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
CAWANGAN MALAYSIA TIMUR
SUBLOT 13, LOTS 2370 & 2371,
BLOCK 32, KAWASAN PERINDUSTRIAN SIBIYU,
BINTULU, SARAWAK.

97000 Sarawak

Tel    :      086-330469
Faks :      086-332469

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
-
Waktu Rehat :
-