Majlis Bandaraya Miri ( MBM )

Majlis Bandaraya Miri (MBM) adalah sebuah badan di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan Sarawak merupakanyang menguruskan pembangunan untuk Bandaraya Miri. Keluasan kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Miri ialah seluas 997.43 km persegi. Fungsi Majlis bertambah penting apabila Miri diiktiraf menjadi bandaraya pada 20 Mei 2005.

Tugas Utama Majlis Bandaraya Miri ialah menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan awam dan bertanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal Bandaraya Miri. Antara perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan ialah mengutip sampah, menyediakan lampu jalan, menyediakan sistem pembetungan dan perparitan, perkhidmatan pembayaran cukai rumah, pembayaran bil dan lain-lain di bawah bidang kuasanya.

LESEN GERAI

Agensi : Majlis Bandaraya Miri ( MBM )
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan


LESEN PENJAJA BEREDAR (MIRI)

Agensi : Majlis Bandaraya Miri ( MBM )
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Memberi tapak - tapak perniagaan kepada golong peniaga - peniaga kecil


LESEN PENJAJA PASAR ( MIRI )

Agensi : Majlis Bandaraya Miri ( MBM )
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Memberi tapak - tapak perniagaan kepada golong peniaga - peniaga kecil


LESEN PENJAJA SEMENTARA ( MIRI )

Agensi : Majlis Bandaraya Miri ( MBM )
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Memberi tapak - tapak perniagaan kepada golong peniaga - peniaga kecil


LESEN PENJAJA STATIK ( MIRI )

Agensi : Majlis Bandaraya Miri ( MBM )
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Memberi tapak - tapak perniagaan kepada golong peniaga - peniaga kecil Miri

PenjajaTapak Niaga


Jalan Raja ,
Miri
98000 Sarawak

Tel    :      6085-433501
Faks :      6085-415486

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang