Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)

Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) ditubuhkan pada 1 Januari 1975 mengikut Seksyen 4 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) adalah hasil gabungan Majlis Tempatan Asam Kumbang dan Majlis Tempatan Kalumpang. Ia meliputi 13 mukim dan berperanan untuk memberi serta menyediakan perkhidmatan perbandaran kepada semua penduduk dalam kawasan Majlis. Ini termasuklah perkhidmatan pembekal perkhidmatan, pihak berkuasa perancang tempatan, pemangkin pembangunan sosial & ekonomi dan Pengutip Hasil Cukai.

BANNER DAN BUNTING

Agensi : Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Memberi perkhidmatan dan pemprosesan pengeluaran lesen berkaitan perniagaan kepada peniaga-peniaga dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor berpandukan Akta, Enakmen dan Undang-undang Kecil yang

SelangorHulu Selangor


BILLBOARD PLUS

Agensi : Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Memberi perkhidmatan dan pemprosesan pengeluaran lesen berkaitan perniagaan kepada peniaga-peniaga dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor berpandukan Akta, Enakmen dan Undang-undang Kecil yang

SelangorHulu Selangor


LESEN HIBURAN AWAM (MDHS)

Agensi : Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Memberi perkhidmatan dan pemprosesan pengeluaran lesen berkaitan perniagaan kepada peniaga-peniaga dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor berpandukan Akta, Enakmen dan Undang-undang Kecil yang

SelangorHulu Selangor


LESEN PASAR AWAM

Agensi : Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Memberi perkhidmatan dan pemprosesan pengeluaran lesen berkaitan perniagaan kepada peniaga-peniaga dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor berpandukan Akta, Enakmen dan Undang-undang Kecil yang

SelangorHulu Selangor


LESEN PENJAJA ( PENJAJA KERETA TOLAK / MEJA LIPAT)

Agensi : Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Memberi perkhidmatan dan pemprosesan pengeluaran lesen berkaitan perniagaan kepada peniaga-peniaga dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor berpandukan Akta, Enakmen dan Undang-undang Kecil yang

Selangor


LESEN PENJAJA BERGERAK

Agensi : Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Memberi perkhidmatan dan pemprosesan pengeluaran lesen berkaitan perniagaan kepada peniaga-peniaga dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor berpandukan Akta, Enakmen dan Undang-undang Kecil yang

SelangorHulu Selangor


LESEN PERMIT / IKLAN / SEPANDUK

Agensi : Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Memberi perkhidmatan dan pemprosesan pengeluaran lesen berkaitan perniagaan kepada peniaga-peniaga dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor berpandukan Akta, Enakmen dan Undang-undang Kecil yang

SelangorHulu Selangor


LESEN PREMIS / & LESEN IKLAN UNTUK PERNIAGAAN (TRED PERNIAGAAN)

Agensi : Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Memberi perkhidmatan dan pemprosesan pengeluaran lesen berkaitan perniagaan kepada peniaga-peniaga dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor berpandukan akta, enakmen dan undang-undang kecil yang

Shah AlamSelangor


LESEN TAPAK PENJAJA (PASAR PAGI & PENJAJA SEMENTARA)

Agensi : Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Memberi perkhidmatan dan pemprosesan pengeluaran lesen berkaitan perniagaan kepada peniaga-peniaga dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor berpandukan Akta, Enakmen dan Undang-undang Kecil yang

SelangorHulu Selangor


Majlis Daerah Hulu Selangor,
Jalan Bukit Kerajaan,
44000 Kuala Kubu Bharu,
Selangor Darul Ehsan

44000 Selangor

Tel    :      603 - 6064 1331
Faks :      603 - 6064 3991

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang