Majlis Daerah Jempol (MDJ)

Majlis Daerah Jempol (MDJ) berfungsi selaras dengan tujuan utama dari tatacara itu, seperti yang dinyatakan dalam undang-undang Kerajaan Daerah UU 1876 171. Pada prinsipnya, fungsinya adalah untuk memberikan perkhidmatan kepada penduduk dalam wilayah bekerja dalam hal kesihatan awam, pengurusan sisa, perancangan bandar dan negara, perlindungan alam sekitar, bangunan kawalan, meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur sosial dan ekonomi, dan bandar.

KEBENARAN MENGIKLANAN JEMPOL

Agensi : Majlis Daerah Jempol (MDJ)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Mengikut Undang-Undang Kecil Iklan (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1992, tiada seorang pun boleh mempamerkan apa-apa iklan tanpa lesen yang dikeluarkan oleh Majlis selain daripada

Negeri SembilanJempol


LESEN PERNIAGAAN MAJLIS DAERAH JEMPOL

Agensi : Majlis Daerah Jempol (MDJ)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Seseorang yang ingin memohon lesen perniagaan perlu mengumukakan permohonannya kepada Majlis Daerah Jempol dengan menggunakan borang yang boleh didapati di Pejabat Majlis Daerah Jempol.Setiap

Negeri Sembilan


SEWAAN PREMIS MAJLIS DAERAH JEMPOL

Agensi : Majlis Daerah Jempol (MDJ)
Kategori Entri : Perkhidmatan Premis Perniagaan

Bagi menggalakkan pertumbuhan pembangunan ekonomi dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan kepada mesyuarat setempat di Jempol, beberapa lot gerai, kilang, pejabat, rumah kedai dan bengkel kepunyaan

Negeri Sembilan


Ibu Pejabat
Majlis Daerah Jempol,
Bandar Seri Jempol,

72120 Negeri Sembilan

Tel    :      06-4581233
Faks :      06-4585800

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang