Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP)

Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) ditubuhkan bagi memainkan peranan dan menjalankan tanggungjawab memberikan perkhidmatan kepada semua penduduk yang tinggal di kawasan pentadbiran Majlis. Antaranya ialah perkhidmatan mengangkut sampah dan perkhidmatan pembersihan bandar, menyediakan dan menyelenggarakan kemudahan-kemudahan untuk penduduk di kawasan pentadbiran dan membina projek-projek pembangunan seperti usahasama membina pusat-pusat perniagaan dan gerai bagi memberi peluang kepada orang ramai melibatkan diri dalam bidang perniagaan.

KELULUSAN PELAN BANGUNAN (MDKP)

Agensi : Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Sila kemukakan permohonan di Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP).

Negeri SembilanKuala PilahKelulusan


KELULUSAN PELAN BANGUNAN UNTUK PERMIT BANGUNAN BINAAN SEMENTARA (MDKP)

Agensi : Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Orang yang diberi Permit Binaan Sementara bertanggungjawab bagi :Memastikan binaan yang dibina adalah mengikut pelan yang diluluskan.Mengambil mana-mana langkah yang perlu untuk menyelenggara paip di

Negeri SembilanKuala Pilah


LESEN PERNIAGAAN KILANG (MDKP)

Agensi : Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Permohonan yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Bahagian Kesihatan Awam dan Perlesenan MDKP.Bayaran proses sebanyak RM20.00 dan kos penyelenggaraan borang permohonan sebanyak RM5.00 akan

Negeri SembilanKuala Pilah


LESEN PERNIAGAAN PENJAJA (MDKP)

Agensi : Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Permohonan yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Bahagian Kesihatan Awam dan Perlesenan MDKP.Bayaran proses sebanyak RM20.00 dan kos penyelenggaraan borang permohonan sebanyak RM5.00 akan

Negeri SembilanKuala Pilah


LESEN PERNIAGAAN PUSAT HIBURAN (MDKP)

Agensi : Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Diwajibkan huruf / perkataan dalam Bahasa Malaysia hendaklah kelihatan lebih besar dan jelas daripada bahasa-bahasa lain.Perlu menjelaskan wang cagaran bersama dengan jumlah bayaran permit.Kain

Negeri SembilanKuala Pilah


LESEN PERNIAGAAN TRED (MDKP)

Agensi : Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Permohonan yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Bahagian Kesihatan Awam dan Perlesenan MDKP.Bayaran proses sebanyak RM20.00 dan kos penyelenggaraan borang permohonan sebanyak RM5.00 akan

Negeri SembilanKuala Pilah


NOTIS JUALAN DAN PINDAH MILIK (MDKP)

Agensi : Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP)
Kategori Entri : Perkhidmatan Premis Perniagaan

Notis jualan atau pindah milik perlu dilakukan dalam tempoh 3 bulan selepas jualan atau pindah milik dilakukan.

Negeri SembilanKuala Pilah


NOTIS MEMULAKAN SEMULA KERJA-KERJA BANGUNAN (MDKP)

Agensi : Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Sila kemukakan notis ini untuk memula/memulakan semula kerja-kerja bangunan bagi pelan yang telah diluluskan. Notis hendaklah dikemukan empat hari sebelum memulakan kerja-kerja bangunan.

Negeri SembilanKuala Pilah


PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG (MDKP)

Agensi : Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Semua pemajuan seperti mana yang ditafsirkan di dalam Seksyen 2(1) Akta 172 (Akta Perancang Bandar 1976) perlu mendapatkan Kebenaran Merancang yang dikeluarkan oleh pihak Majlis Daerah Kuala Pilah

Negeri SembilanKuala Pilah


PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN GERAI (MDKP)

Agensi : Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Permohonan boleh dibuat di Majlis Daerah Kuala Pilah.

Negeri SembilanKuala Pilah


Majlis perbandaran Daerah Kuala Pilah,
Jalan Perpateh,
72000 Kuala Pilah,
Negeri Sembilan Darul Khusus.
72000 Negeri Sembilan

Tel    :      06-4812075
Faks :      06-4811042

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang