Malaysia Debt Ventures Berhad

Malaysia Debt Ventures Berhad ditubuhkan untuk menyediakan kemudahan bagi membiayai perolehan input projek, perbelanjaan modal dan modal kerja terhadap syarikat-syarikat di bawah naungan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Malaysia Debt Venture juga ada menyediakan kemudahan perdagangan dan jaminan seperti yang diperlukan di dalam projek mahupun kontrak. Antara peranan lain Malaysia Debt Ventures adalah sebagai fungsi penasihat bagi pembangunan dalam sektor teknologi.

PREMIER I-CASHLINE

Agensi : Malaysia Debt Ventures Berhad
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Cashline adalah pinjaman berbentuk syariah bagi pembiayaan modal kerja dan keperluan mudah tunai jangka pendek.

Shariah


Malaysia Debt Ventures Berhad,
Level 5, Menara Bank Pembangunan, 1016 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur

Tel    :      +60326172888
Faks :      +603 26979068

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang