Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd (BiotechCorp)

Malaysia Biotechnology Corporation Sdn. Bhd (BIOTECHCORP) adalah satu agensi yang berada di bawah pentadbiran Kementerian Sains , Teknologi dan Inovasi ( MOSTI), dan merupakan agensi pembangunan utama bagi industri berasaskan bio di Malaysia.

BiotechCorp bertanggungjawab untuk melaksanakan objektif Dasar Bioteknologi Kebangsaan (NBP) dan bertindak untuk mengenal pasti nilai dalam R & D dan perdagangan dan untuk menyokong usaha ini melalui bantuan kewangan dan perkhidmatan pembangunan. Antara tujuan untaman penubuhan BiotechCorp adalah bertindak sebagai titik pusat dalam menyediakan sokongan, kemudahan dan nasihat,m emupuk dan mempercepatkan pertumbuhan syarikat-syarikat berasaskan bio Malaysia serta menggalakkan pelaburan langsung asing dalam industri berasaskan bio dan mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi industri berasaskan bio.

DANA PENGKOMERSILAN BIOTEKNOLOGI

Agensi : Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd (BiotechCorp)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan pembiayaan ini diberikan kepada syarikat-syarikat berstatusBioNexus yang layak dengan kadar maksimum pembiayaan RM3 juta atau 90% daripada jumlahkeseluruhan projek, yang mana lebih

Pembiayaan


INSENTIF CUKAI BIONEXUS

Agensi : Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd (BiotechCorp)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti bioteknologi dan telah diluluskan dengan Status BioNexus oleh Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd layak mendapat insentif. Antaranya ialah

Cukai


Level 16, Menara Atlan,
161B Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur

Tel    :      6 03 2116 5588
Faks :      6 03 2116 5411

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang