Multimedia Development Corporation (MDeC)

Multimedia Development Corporation (MDeC) telah ditubuhkan pada tahun 1996 bertujuan mewujudkan platform yang ideal dan kondusif bagi memupuk Perusahan Kecil dan Sederhana (PKS) Malaysia dalam sektor ICT. Sekaligus, menjadi PKS ini perniagaan bertaraf dunia di samping menarik penyertaan daripada syarikat-syarikat ICT global untuk melabur dan membangunkan kelebihan penyelesaian digital dan kreatif di Malaysia.

MDeC juga bertujuan untuk mewujudkan satu ekosistem yang menggalakkan penggunaan yang meluas ICT di dalam semua aspek ekonomi seterusnya meningkatkan produktiviti dan taraf hidup rakyat. Inisiatif Digital Malaysia adalah inisiatif untuk memacu peralihan negara ke arah pembangunan ekonomi digital bagi mencapai visi 2020. Ini selaras dengan matlamat untuk menjadikan Malaysia sebuah ekonomi digital yang menghubung dan memberi kuasa kepada kerajaan, perniagaan dan masyarakat.

TECHNOLOGY INNOVATION FOR GLOBALISATION FUND (TIG)

Agensi : Multimedia Development Corporation (MDeC)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Techology Innovation for Globalisation Fund (TIG) is formerly known as Product Development & Commercialisation Fund (PCF). It is aimed at assisting local MSC Malaysia Status Companies to


BUMI DEMAND AGGREGATION (BDA)

Agensi : Multimedia Development Corporation (MDeC)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Satu program berimpak tinggi untuk mewujudkan dan permintaan melalui kaedah agregat daripada pasaran yang disasarkan bagi mewujudkan akses pasaran bagi syarikat - syarikat ICT tempatan Bumi


EREZEKI

Agensi : Multimedia Development Corporation (MDeC)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

eRezeki adalah inisiatif digital yang bertujuan untuk menghubungkan golongan berpendapatan rendah dengan saluran pendapatan digital. Individu akan diberi latihan untuk melakukan tugasan digital yang


EUSAHAWAN

Agensi : Multimedia Development Corporation (MDeC)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

eUsahawan merupakan suatu inisiatif bertujuan untuk menerapkan nilai dan ilmu keusahawanan digital di kalangan usahawan mikro yang sedia ada serta orang awam yang berminat untuk menceburi bidang


I'M SET 2.0

Agensi : Multimedia Development Corporation (MDeC)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Program ICT- enablement untuk PKS, khususnya perusahaan kecil & bersaiz mikro untuk menambah baik pengurusan kewangan perniagaan mereka dengan menggunakan sistem simpan-kira


INTERNET ENTREPRENEURSHIP PROGRAM (IEP)

Agensi : Multimedia Development Corporation (MDeC)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Satu program 'ICT enablement' untuk merangsang pembangunan usahawan daripada komuniti Bumiputera di seluruh negara. Antara aktiviti-aktiviti termasuklah siri


Multimedia Development Corporation
MSC Malaysia Headquarters
2360 Persiaran APEC
Cyberjaya
63000 Selangor

Tel    :      1-800- 88-8338
Faks :      +6 03 8315 3115

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
9.00 Pagi - 6.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang