Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah

Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) telah memainkan peranan penting menjana pembangunan, pertumbuhan dan kemakmuran dalam sektor perindustrian, pertanian, pelancongan, hartanah, pelaburan dan keusahawanan berteraskan keilmuan, keusahawanan dan teknologi bagi mencapai matlamat Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB).
Objektif utama penubuhan PKNK adalah untuk meningkatkan kemakmuran hidup rakyat negeri Kedah melalui membasmi kemiskinan dan menyediakan peluang pekerjaan. Seterusnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DANA RAYA NEGERI KEDAH (PKNK)

Agensi : Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pinjaman Dana Raya bernilai RM10,000 adalah terbuka kepada peniaga di musim Aidilfitri. Kemudahan ini diberikan kepada usahawan pakaian dan kuih. Tempoh pembiayaan ialah 1 tahun hingga 5 tahun.

PembiayaanHari RayaMikro


DANA USAHAWAN NEGERI KEDAH (PKNK)

Agensi : Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pinjaman Dana Usahawan bernilai antara RM1,000 sehingga RM50,000 bertujuan untuk memberi pinjaman kewangan bagi usahawan kecil dan sederhana bagi membantu membangunkan perniagaan mereka. Tempoh

PembiayaanPks


PROGRAM LATIHAN LANJUTAN DAN PENINGKATAN / SEMINAR (PKNK)

Agensi : Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Program ini dijalankan secara usahasama diantara agensi-agensi kerajaan negeri dan persekutuan serta NGO dalam menganjurkan seminar, bengkel dan latihan untuk pemantapan usahawan seperti


PROGRAM LATIHAN PEMBANGUNAN USAHAWAN PKNK - KTPC (PKNK)

Agensi : Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Program latihan yang dijalankan secara usahasama dengan anak syarikatPerbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) adalah terbuka kepada semua usahawan baruatau usahawan sedia ada yang ingin


PROGRAM PEMBANGUNAN FRANCAIS TEMPATAN

Agensi : Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Program ini dijalankan oleh PKNK secara usahasama di antara Perbadanan Nasional Berhad (PNB). Peranan PKNK adalah untuk mengenal pasti perniagaan tempatan yang berdaya saing untuk dibangunkan sebagai

Kedah


PUSAT PEMBUNGKUSAN DAN PELABELAN (PKNK)

Agensi : Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Perancangan ke hadapan ialah untuk menambahbaik premis serta mengenal pastipembelian peralatan yang lebih khusus dari segi pembungkusan dan perlabelan. Pusat inimenyediakan perkhidmatan

Kedah


Tingkat 14, Wisma PKNK,
Jalan Sultan Badlishah,
Alor Setar
05000 Kedah

Tel    :      04-775 2455
Faks :      04-731 2957

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang