PUSAT PEMBUNGKUSAN DAN PERLABELAN

Agensi : Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) menyediakan kemudahan pembungkusan dan pelabelan bagi usahawan kecil berasaskan makanan kering. Pusat ini mempunyai beberapa peralatan asas seperti sealer,

Tel    :     
Faks :     

Waktu Perkhidmatan