Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)

Semenjak ditubuhkan pada 17 Julai 1991, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) telah membangunkan usahawan Bumiputera dalam perniagaan strategik dan berpotensi tinggi selaras dengan Dasar Pembangunan Negara. Di samping itu, ia turut melahirkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang dinamik, berdaya tahan dan progresif. Seterusnya menjadi nadi penggerak untuk membangun usahawan Bumiputera tulen yang profesional dan beretika tinggi dimana penglibatan dan sumbangan kepada pembangunan ekonomi negara.

Operasi perniagaan PUNB tertumpu kepada penawaran pakej pembangunan keusahawanan bersepadu untuk membantu usahawan Bumiputera dalam bidang Peruncitan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) di mana ia dirangka untuk membantu usahawan Bumiputera memantapkan perniagaan, mengekalkan keuntungan dan membentuk perniagaan mereka ke arah kecemerlangan.

PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

Agensi : Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

PUNB menyediakan ruang dan aktiviti seperti forum, perbincangan kumpulan, penyertaan dalam pameran perniagaan dan misi perdagangan kepada usahawan PUNB  untuk mengembangkan jaringan perniagaan


PEMBANGUNAN USAHAWAN & LATIHAN

Agensi : Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

Selain kemudahan pembiayaan, PUNB juga menyediakan latihan / kursus kepada usahawan PUNB  meliputi bidang pengurusan kewangan, pemasaran, tadbir urus korporat, motivasi dan pengurusan am. Ini


PREMIS PERNIAGAAN

Agensi : Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Kategori Entri : Perkhidmatan Premis Perniagaan

Sewaan premis perniagaan yang terletak di lokasi strategik kepada usahawan Bumiputera, dengan keutamaan kepada usahawan yang menyertai mana-mana skim di bawah PUNB.


PROGRAM SISWAZAH PERANTIS

Agensi : Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Kategori Entri : Perkhidmatan Perniagaan

PUNB memperkenalkan program khas ini, Program Siswazah Perantis untuk mensasarkan graduan muda Bumiputera yang memilih untuk menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan.Perantis berpeluang untuk


SKIM PKS

Agensi : Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pinjaman perniagaan berasaskan syariah dari RM500,000 hingga RM5 juta bagi usahawan Bumiputera dalam bidang pemborongan, pengedaran dan pembekalan. Tempoh pembayaran balik adalah sehingga tujuh


SKIM PROSPER PEMBORONG

Agensi : Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pinjaman perniagaan berasaskan syariah dari RM500,000 hingga RM5 juta bagi usahawan Bumiputera dalam bidang pemborongan, pengedaran dan pembekalan. Tempoh pembayaran balik adalah sehingga tujuh


SKIM PROSPER RUNCIT

Agensi : Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pinjaman perniagaan berasaskan syariah dari RM100,000 hingga RM1,000,000 bagi usahawan Bumiputera dalam bidang peruncitan. Tempoh pembayaran balik adalah sehingga tujuh tahun.


SKIM PROSPER TERAS

Agensi : Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pinjaman perniagaan berasaskan syariah dari RM50,000 hingga RM500,000 bagi usahawan Bumiputera dalam bidang peruncitan. Pembiayaan boleh digunakan untuk ubahsuai premis, modal kerja, pembelian aset


SKIM PROSPER USAHAWAN MUDA (PUMA)

Agensi : Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pinjaman perniagaan berasaskan syariah dari RM5,000 hingga RM50,000 (individu) dan sehingga RM100,000 (perkongsian) kepada usahawan Bumiputera yang berumur di bawah 33 tahun bagi memulakan


Tingkat 10
Blok 1B Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
KL Sentral
50470 Kuala Lumpur

Tel    :      03-2785 1515
Faks :      03-2780 2100

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang