RHB Bank

RHB adalah integrasi beberapa kumpulan perkhidmatan kewangan yang keempat terbesar di Malaysia. Teras RHB diselaraskan kepada tiga tunggak perniagaan utama iaitu Kumpulan Perbankan Runcit dan Komersil, Antarabangsa dan Kumpulan Perbankan Korporat dan Pelaburan. Ia ditawarkan melalui anak syarikat utamanya iaitu RHB Bank Berhad, RHB Investment Bank Berhad, RHB Insurance Berhad and RHB Islamic Bank Berhad, manakala pengurusan aset dan unit amanah perniagaannya dijalankan oleh RHB Asset Management Sdn. Bhd. and RHB Islamic International Asset Management Berhad. Kehadiran RHB kini menjangkau sembilan negara termasuk Malaysia , Singapura, Indonesia , Thailand , Brunei, Kemboja , Hong Kong , Vietnam dan Laos.

10 MP SKIM JAMINAN MODAL KERJA (WCG2)

Agensi : RHB Bank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Untuk membantu syarikat PKS mendapat akses kepada pinjaman modal kerja, dengan jumlah pinjaman di antara RM50,000 sehingga RM5 juta. 


BUSINESS GROWTH PACKAGE (RHB BANK)

Agensi : RHB Bank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pinjaman dan pembiayaan semula bagi membiayai pembelian rumah kedai dan kilang. Kemudahan ini juga meliputi pembiayaan modal kerja. Had pembiayaan adalah dari RM500,000 sehinga RM10 juta. Margin

PinjamanShariahSyariah


PEMAJAKAN (RHB BANK)

Agensi : RHB Bank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pembiayaan bagi pajakan peralatan serba guna dan jentera untuk menjalankan perniagaan. Tempoh minima pembayaran balik adalah tidak kurang daripada 24 bulan manakala tempoh maksimum adalah 60 bulan.

Pinjaman


SEWA BELI PERINDUSTRIAN (RHB BANK)

Agensi : RHB Bank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pinjaman bagi pembelian peralatan dan jentera untuk menjalankan perniagaan. Saiz minimum pinjaman adalah RM50,000 manakala tempoh pembayaran balik pinjaman adalah di antara 16 - 80 bulan. Bagi sewa


SKIM KREDIT ENHANCER (RHB BANK)

Agensi : RHB Bank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Skim ini bertujuan membantu perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang mempunyai perniagaan yang berdaya maju tetapi kekurangan cagaran untuk mendapatkan pinjaman yang diperlukan daripada Institusi

Pembiayaan


TABUNG INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA 2 (TKSI2)

Agensi : RHB Bank
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan pinjaman bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang layak dalam semua sektor perniagaan (domestik dan eksport). Had pembiayaan adalah dari RM 50,000 sehingga RM 5 juta.

Pembiayaan


Level 10, Tower One
RHB Centre
Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

Tel    :      603-9285 2233
Faks :      603-9281 9314

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
9.00 Pagi - 4.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang