Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)

SME Bank ditubuhkan untuk berfungsi sebagai pusat pembiayaan sehenti dan pembangunan perniagaan, SME Bank komited untuk membangunkan industri perusahaan kecil dan sederhana (PKS) di Malaysia.

Melalui segmentasi keperluan pembiayaan dan pembangunan usahawan mengikut industri, perkembangan perniagaan, potensi pasaran dan produk, SME Bank akan berusaha untuk memudahkan proses permohonan pembiayaan bagi memenuhi keperluan kewangan PKS. SME Bank turut memberikan khidmat nasihat yang bersesuaian mengikut keperluan usahawan.

Aktiviti utama SME Bank adalah untuk menyediakan pembiayaan kewangan dan khidmat nasihat kepada PKS Malaysia berdasarkan garis panduan klasifikasi PKS yang dikeluarkan oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan (NSDC)

DANA PEMBANGUNAN HALAL BUMIPUTERA

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Dana Pembangunan Halal Bumiputera adalah dana khas bagi menyokong usahawan Bumiputera yang terlibat di dalam sektor berkaitan Halal. Bagi pembelian aset (bangunan kilang dan premis perniagaan),


DANA USAHAWAN MUDA (YEF)

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Dana Usahawan Muda (YEF) adalah sebuah dana khas untuk usahawan belia bagi modal pusingan, dan pembelian aset perniagaan.


I-CASH

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Untuk membiayai keperluan perniagaan individu (pemohon dan/atau ahli keluarga iaitu suami/isteri, ibu bapa, ibu bapa mertua dan adik-beradik) sama ada bagi memulakan perniagaan atau bagi perniagaan


KEMUDAHAN PEMBIAYAAN EKUITI BUMIPUTERA (EQUIBUMI)

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan Pembiayaan EquiBumi adalah sebuah kemudahan pembiayaan kewangan yang diwujudkan oleh Kerajaan di bawah Bajet Nasional 2014 bagi membantu Syarikat Bumiputera yang berwibawa (Pemeroleh) untuk


PEMBIAYAAN BUMIPUTERA

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Dana Pembiayaan Bumiputera (BFF) adalah sebuah dana khas yang diwujudkan oleh Kerajaan di bawah Bajet Nasional 2013 khusus untuk membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Bumiputera bagi tujuan


PEMBIAYAAN KONTRAK

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Menawarkan pembiayaan kepada pelanggan yang menjadi kontraktor utama atau sub-kontraktor yang telah dilantik untuk kontrak dari kementerian, agensi atau jabatan kerajaan. Tujuan pinjaman ini ialah


PREMIS ENTERPRIS-I (I-EPF)

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pembiayaan Premis Enterpris-ii-EPF merupakan satu pakej pembiayaan untuk pembelian atau pembiayaan semula premis perniagaan yang terletak di kawasan strategik samada yang telah siap ataupun masih


PROGRAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN RIZAB MELAYU (MRDF)

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Program Pembiayaan Pembangunan Rizab Melayu (MRDF) adalah kemudahan pembiayaan khas untuk pembangunan Tanah Rizab Melayu di kawasan strategik seperti Kampung Baru, Kampung Datuk Keramat dan Kampung


ROLLING EXPENDITURE ADVANCE CASH SCHEME (I-REACH)

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

i - REACH adalah untuk membiayai kontrak pembinaan, sivil, mekanikal, kejuruteraan, landskap dan lain-lain kontrak mudah yang diperolehi daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Agensi


SKIM BANTUAN PEMBEKALAN (I-SPLASH)

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Untuk membiayai kontrak pembekalan secara terus yang diperolehi daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Agensi Kerajaan dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) serta anak-anak syarikatnya.


SKIM JAMINAN KREDIT ISLAMIK

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

SME Bank akan mengeluarkan Surat Jaminan sebagai sandaran / sokongan kepada kemudahan yang ditawarkan oleh institusi kewangan pelaksana. Kemudahan yang dijamin oleh SME Bank ialah overdraft sebagai


SKIM PEMBANGUNAN PKS (SDS)

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pembiayaanini menggunakan prinsip syariah dalam mengembangkan perniagaan bagi tujuan pembelian asetseperti tanah dan bangunan (sehingga 90%, maksimum tempoh pembiayaan: 20 tahun)& modal kerja


SKIM PEMBIAYAAN EKONOMI DESA (SPED)

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Menyediakan kemudahan pembiayaan kepada pengusaha Bumiputera luar bandar bagi membantu memula dan meningkatkan bidang ekonomi luar bandar danmenyediakan skim pembiayaan tanpa cagaran atau penjamin


SKIM PEMBIAYAAN PREMIS PERNIAGAAN

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Skim ini adalah untuk membiayai pembelian rumah kedai/ruang perniagaan atau kilang sama ada yang telah siap atau masih dalam pembinaan. Jumlah pembiayaan ialah RM100,000 hingga RM5 juta bagi tempoh


SKIM PENGUKUHAN (SRS)

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Membantu PKS yang berdaya saing tetapi mempunyai masalah dengan pembiayaan/pinjaman sedia ada dengan IKP dengan jumlah baki agregat tidak melebihi RM 5 juta untuk mendapatkan pembiayaan tambahan bagi


SUPPLEMENTARY RENEWED FACILITY (I-SURF)

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

i-SURF merupakan kemudahan pembiayaan tambahan secara automatik untuk modal kerja bagi pelanggan sedia ada yang mempunyai cagaran hartanah dan/atau Sijil Pelaburan Am Mudharabah/ Sijil Simpanan Tetap


TABUNG PEMBANGUNAN PENGANGKUTAN AWAM (TPPA)

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

TPPA merupakan dana khusus pembiayaan pinjaman kepada pengusaha perkhidmatan pengangkutan awam bas komersil dan teksi yang dilesenkan di bawah Akta Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan 1987 (Akta


TABUNG USAHAWAN SISWAZAH (TUS)

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan ini bertujuan untuk menggalakkan lebih ramai lepasan Universiti menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Dana ini merupakan pembiayaan mudah bagi memulakan perniagaan dalam sektor


Menara SME Bank
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur

Tel    :      03-26152020
Faks :      03-26981748

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang