Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) adalah satu entiti yang telah diperbadankan pada 1 Januari 2008 berfungsi untuk menubuh, mendaftar dan membangunkan Syarikat Bekerjasama-sama di bawah Enakmen Syarikat Bekerjasama-sama (The Co-operative Societies Enactment 1922 dan ditugaskan untuk memandu dan memajukan pergerakan koperasi. Antara objektif penubuhan SKM adalah untuk merangsang pembangunan koperasi dan sektor koperasi yang kukuh dan teratur.

SKM juga berperanan untuk mengekalkan kestabilan sektor koperasi dan mengalakkan serta mempromosikan pembangunan koperasi negara. Ia juga bertindak sebagai pemegang amanah untuk menguruskan apa-apa skim pembiayaan Islam atau kemudahan kredit yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk koperasi.

GERAN BANTUAN PEMBANGUNAN

Agensi : Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan bantuan kewangan berbentuk geran pembangunan perniagaan yang produktif kepada koperasi-koperasi berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993. Tujuannya adalah untuk melaksana dan memantapkan


PEMBIAYAAN TABUNG MODAL PUSINGAN (TMP-JPK)

Agensi : Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

TMP telah diwujudkan di bawah Akta Acara Kewangan 1957 dalam tahun 1985 bertujuan membantu koperasi dalam penyediaan dana untuk melaksanakan projek yang berdaya maju. Semua koperasi yang berdaftar di


PEMBIAYAAN TABUNG PINJAMAN SUNTIKAN MODAL KOPERASI (TPSMK-SUNTIK)

Agensi : Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Tabung Pinjaman Suntikan Modal Koperasi (TPSMK-SUNTIK) diwujudkan hasil daripada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Koperasi Suruhanjaya Koperasi Malaysia (JPKSKM) pada 15 Februari2016.

PembiayaanModalSkm


Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia,
Changkat Semantan, Off Jalan Semantan,
Bukit Damansara,

50490 Kuala Lumpur

Tel    :      03-2083 4000
Faks :      03-2083 4100

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang