(3) Entri ditawarkan.

PENDAFTARAN KAPAL (SHIP REGISTRY)

Agensi : KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

Pendaftaran Kapal Malaysia adalah merupakan sebuah pendaftaran kapal di bawah peruntukan Bahagian IIA, Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 yang membolehkan kapal-kapal didaftarkan oleh individu ...


PELESENAN BOT

Agensi : KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
Kategori Entri : Perkhidmatan Pendaftaran Perniagaan & Perlesenan

 Pelesanan perundangan yang termaktub untuk botyang dilesenkan di Malaysia adi bawahOrdinan Perkapalan Saudagar (OPS) 1952 mengikutSeksyen 474 hingga 485, dan Kaedah Bot, 1953 (No. 70 / ...


SHIPPING GUARANTEE (JAMINAN PERKAPALAN)

Agensi : AGROBANK
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Shipping Guarantee Islamic (SG-i) merupakan kemudahan di mana Bank memberi tanggung rugi dan jaminan bertulis bagi pihak pembeli /pengimport barangan kepada syarikat perkapalan atau ejennya untuk ...

ShariahSyariahImportKapalJamin