(121) Entri ditawarkan.

TABUNG INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA 2 (TIKS2)

Agensi : AFFIN BANK BERHAD
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Bantuan untuk menggalakkan aktiviti-aktiviti PKS dalam sektor berorientasikan eksport dan domestik. Jumlah pembiayaan yang disediakan ialah RM5 juta dengan tempoh pembiayaan selama 5 tahun. Kadar


TABUNG USHAWAN BARU 2 (TUB2)

Agensi : AFFIN BANK BERHAD
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Menggalakkan pertumbuhan syarikat-syarikat Bumiputera yang bersaiz kecil dan sederhana dengan memastikan syarikat ini mendapat akses pembiayaan pada kos yang berpatutan. Jumlah pembiayaan ialah


ENHANCER-I

Agensi : AFFIN BANK BERHAD
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Bantuan pembiayaan berbentuk syariah untuk usahawan yang mempunyai projek yang berdaya maju tetapi kekurangan cagaran.Ini termasuklah pembiayaan untuk Modal Kerja, Pengembangan perniagaan termasuk


ENHANCER

Agensi : AFFIN BANK BERHAD
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Membantu usahawan yang mempunyai projek yang berdaya maju tetapi kekurangan cagaran untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan daripada institusi kewangan. Ini termasuklah pembiayaan untuk Modal


SKIM PEMBIAYAAN SME AFFIN

Agensi : AFFIN BANK BERHAD
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

 Pembiayaan kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana untuk berdaya saing. 


PROGRAM USAHAWAN AGROBANK - PEMBIAYAAN MASYARAKAT PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN BUMIPUTERA (MPPB)

Agensi : AGROBANK
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan pembiayaan berprinsipkan syariah khusus untuk usahawan Bumiputera mikro, kecil dan sederhana dalam sektor pertanian untuk bersaing di peringkat domestik dan global. Jumlah pinjaman:


PADDY-I (TAWARRUQ)

Agensi : AGROBANK
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Ini merupakan pembiayaan tanpa cagaran bagi membiayai modalkerja untuk aktiviti penanaman padi di kawasan sawah padi yang disahkan olehagensi kerajaan yang berkaitan. Melalui pembiayaan ini, pihak


PROGRAM USAHAWAN AGROBANK - MARDEC

Agensi : AGROBANK
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pembiayaan khusus untuk membantu peneroka getah di bawah MARDEC. Jumlah pinjaman: sehingga RM50,000 Tempoh pinjaman: sehingga 5 tahun


PROGRAM PEMBIAYAAN AGRO BAKTI

Agensi : AGROBANK
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pembiayaan ini khusus untuk usahawan mikro yang terdiri daripada individu atau kumpulan individu Orang Kurang Upaya (OKU), yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) yang menjalankan


TABUNG UNTUK MAKANAN (3F)

Agensi : AGROBANK
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pembiayaan ini merupakan dana daripada Bank Negara Malaysia (BNM) dan Kementerian Pertanian dan Asas Tani (MOA) bertujuan untuk menyediakan pembiayaan bagi projek-projek di dalam sektor makanan pada


PROGRAM USAHAWAN AGROBANK - DANA EPP8

Agensi : AGROBANK
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Pinjaman berasaskan syariah bagi perbelanjaan modal dan operasi kepada syarikat peneraju atau syarikat peserta untuk menyertai ProgramTaman Pemakanan Bersepadu di bawah Projek Permulaan 8 (EPP8),


TRADE FINANCE - TRADE WORKING CAPITAL FINANCING -I (TWCF-I)

Agensi : AGROBANK
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan jangka pendek yang ditawarkan bagi membiayai modal kerja mengikut jenis-jenis pinjaman yang dibenarkan seperti projek pengeluaran utama, projek pemprosesan dan perkilangan, aktiviti


KEMUDAHAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA-I (TAWARRUQ)

Agensi : AGROBANK
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan Pembiayaan Modal Kerja-i(Tawarruq)) ialah produk kemudahan pembiayaankredit pusingan jangka pendek disediakan untuk pelanggan yang mahu memperolehpembiayaan untuk keperluan modal kerja


PROGRAM USAHAWAN AGROBANK - MACHINERY AND EQUIPMENT FINANCING (MAEF - I)

Agensi : AGROBANK
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan pembiayaan berlandaskan Bai Bithaman Ajil dan Murabahan untuk membiayai pembelian mesin, peralatan atau kenderaan utiliti pertanian dan pembuatan yang digunakan secara langsung atau


SKIM JAMINAN KREDIT ISLAM ENHANCER (ENHANCER-I)

Agensi : AGROBANK
Kategori Insentif : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Membantu usahawan yang mempunyai projek berdaya maju,tetapi tidak mempunyai cagaran untuk mendapatkan pembiayaan.