BILLBOARD PLUS

Agensi : Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
Kategori Entri : Pendaftaran Syarikat & Perlesenan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Memberi perkhidmatan dan pemprosesan pengeluaran lesen berkaitan perniagaan kepada peniaga-peniaga dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor berpandukan Akta, Enakmen dan Undang-undang Kecil yang berkuatkuasa.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Lesen Iklan
Kelayakan Perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Selangor
Lain-lain kelayakan
  Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • 3 salinan permohonan di isi dengan lengkap (termasuk borang asal)                  
  • 3 salinan kelulusan Pemit Struktur Sementara daripada Jabatan Bangunan, Majlis Daerah Hulu Selangor.   
  • 3 salinan lesen Perniagaan / Pendaftaran Perniagaan.                                                  
  • 3 salinan lakaran yang menunjukkan butir-butir lengkap iklan.                                        
  • 3 lakaran pelan tapak atau lokasi mengikut skill 1:750 yang menunjukkan kedudukan iklan. 
  • 3 salinan Kad Pengenalan (individu yang menguruskan)                                     
  • 3 salinan Insuran Tanggungan Awam (Public Liabiliti) yang mempunyai nilai Perlindungan sekurang-kurangnya RM50,000.00  (Ringgit Malaysia Lima Puluh Ribu).  

  Maklumat Agensi

  Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
  Majlis Daerah Hulu Selangor,
  Jalan Bukit Kerajaan,
  44000 Kuala Kubu Bharu,
  Selangor Darul Ehsan

  44000 Selangor

  Tel    :      603 - 6064 1331
  Faks :      603 - 6064 3991

  Waktu Perkhidmatan

  Hari Bekerja :
  Isnin - Jumaat
  Waktu Bekerja :
  8.30 Pagi - 5.30 Petang
  Waktu Rehat :
  1.00 Petang - 2.00 Petang