BSN MICRO-I (TEMANIAGA-I TAWARRUQ)

Agensi : Bank Simpanan Nasional (BSN)
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Pembiayaan berkonsepkan Tawarruq. Tawarruq merujuk pada mu`amalah dengan transaksi dua peringkat. Pertama, pelanggan membeli aset daripada bank pada harga kos campur keuntungan yang boleh dibayar dengan bayaran yang tertunda. Seterusnya,pelanggan menjual aset kepada broker pihak ketiga secara tunai.  Jumlah Pinjaman: RM5,000 hingga RM50,000. Tempoh Pinjaman: 1 hingga 5 tahun.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
  • Pinjaman
Kelayakan Perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
Lain-lain kelayakan
  • WargaMalaysia berumur antara 21 hingga 60 tahun.
  • Memilikipendaftaran perniagaan dan / atau lesen perniagaan yang sah.
  • Perniagaan/ syarikat perlu beroperasi sekurang-kurangnya 2 tahun secara sepenuh masa.
  • Tanpapenjamin atau dengan penjamin berpendapatan RM2,000 sebulan.
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Sila rujuk lamanweb untuk maklumat lanjut.

Maklumat Agensi

Bank Simpanan Nasional (BSN)
Pusat Hubungan (BNMTELELINK),
Bahagian Komunikasi Korporat,
Bank Negara Malaysia,
P.O. Box 10922,

50929 Kuala Lumpur

Tel    :      1 300 88 5465 (
Faks :      +603-2174 1515

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
9.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang