BSN MICRO (PKBC)

Agensi : Bank Simpanan Nasional (BSN)
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Skim pembiayaan mikro yang dibangunkan khusus untuk penduduk tetapKampung Baru Cina ini membantu anda membangunkan perniagaan pada kadar faedahyang rendah sebanyak 4% setahun. Jumlah Pinjaman: RM5,000 hingga RM50,000. Tempoh Pembiayaan: 6 bulan hingga 5 tahun. 

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Pinjaman
Kelayakan Perniagaan
 • Individu
 • Milikan Tunggal
 • Syarikat Sendirian Berhad
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
 • Warga Malaysia berumur antara 21-65 tahun.
 • Perusahaan Mikro sepenuh masa atau separuhmasa.
 • Penduduk tetap Kampung Baru Cina yang disahkanoleh JKKK / JKKKP / Ketua Kampung / Pegawai Keselamatan Perkampungan atauPegawai Kerajaan dalam Kumpulan A (Pengurusan dan Profesional) / Wakil Rakyat /Penghulu.
 • Perlu lulus semakan kredit berikut:
  • Data BSN
  • CCRIS
  • BRIS dan
  • Bankruptcy Kemuflisan
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
 • Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut.

Maklumat Agensi

Bank Simpanan Nasional (BSN)
Pusat Hubungan (BNMTELELINK),
Bahagian Komunikasi Korporat,
Bank Negara Malaysia,
P.O. Box 10922,

50929 Kuala Lumpur

Tel    :      1 300 88 5465 (
Faks :      +603-2174 1515

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
9.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang