BSN MICRO (TEMANMESRA)

Agensi : Bank Simpanan Nasional (BSN)
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Skim yang direka untuk membantu usahawan mikro mendapat suntikan modal. Jumlah Pinjaman: RM5,000 hingga RM50,000. Tempoh Pinjaman: 1 hingga 5 tahun.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Pinjaman
Kelayakan Perniagaan
 • Milikan Tunggal
 • Syarikat Sendirian Berhad
 • Enterprise
 • Perkongsian
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
 • Warga Malaysia berumur antara 21 hingga 60 tahun.
 • Individu bekerja sendiri / perusahaan mikro.
 • Memiliki pendaftaran perniagaan dan / atau lesen perniagaan yang sah.
 • Perniagaan/ syarikat perlu beroperasi sekurang-kurangnya 2 tahun secara sepenuh masa.
 • Tanpa penjamin atau dengan penjamin berpendapatan RM2,000 sebulan.
 •  Penjamin terdiri daripada rakan niaga / pemilik saham /pengarah syarikat (jika berkenaan).
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
 • Pendaftaran perniagaan.
 • Penyata bank.
 • Rekod jualan untuk tempoh enam bulan.

Maklumat Agensi

Bank Simpanan Nasional (BSN)
Pusat Hubungan (BNMTELELINK),
Bahagian Komunikasi Korporat,
Bank Negara Malaysia,
P.O. Box 10922,

50929 Kuala Lumpur

Tel    :      1 300 88 5465 (
Faks :      +603-2174 1515

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
9.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang