DANA PENGKOMERSILAN BIOTEKNOLOGI

Agensi : Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd (BiotechCorp)
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Kemudahan pembiayaan ini diberikan kepada syarikat-syarikat berstatusBioNexus yang layak dengan kadar maksimum pembiayaan RM3 juta atau 90% daripada jumlahkeseluruhan projek, yang mana lebih rendah. Struktur kemudahan BCF ini adalah dalam bentukpinjaman dan geran dengan nisbah 2:1.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Geran
 • Pinjaman
 • Pinjaman / Geran (PInjaman Hybrid)
Kelayakan Perniagaan
 • Syarikat Berhad
 • Syarikat Sendirian Berhad
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
 • Syarikat Berhad dan Syarikat Sendirian Berhad Syarikat berstatus BioNexus. Dimiliki oleh warganegara Malaysia (51% dan ke atas). Modal berbayar minimum RM 250,000
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan

  Maklumat Agensi

  Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd (BiotechCorp)
  Level 16, Menara Atlan,
  161B Jalan Ampang,
  50450 Kuala Lumpur

  Tel    :      6 03 2116 5588
  Faks :      6 03 2116 5411

  Waktu Perkhidmatan

  Hari Bekerja :
  Isnin - Jumaat
  Waktu Bekerja :
  8.30 Pagi - 5.30 Petang
  Waktu Rehat :
  1.00 Petang - 2.00 Petang