ELAUN PENYELARASAN PERINDUSTRIAN (EPP)

Agensi : Kementerian Kewangan
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Elaun Penyelarasan Perindustriandiberikan kepada syarikat dalam sektor perkilangan terpilih(sektor berasaskankayu, tekstil, jentera dan kejuruteraan, pengecapan, acuan, perkakasan dancetakan) yang beroperasi sebelum 31 Disember 1990 dan telah terlibat dalamaktiviti penyelarasan perindustrian tertentu seperti penyusunan semula,pembentukan semula atau pencantuman di kalangan sektor berkenaan. Syarikat diberi elaun sebanyak 60% hingga100% berdasarkan aktiviti penyelarasan perindustrian yang dijalankan. Elaundiberi ke atas perbelanjaan modal yang layak yang dilakukan bagi tempoh 5tahun. Elaun boleh digunakan untuk ditolak sehingga 100% pendapatan larasandalam suatu tahun taksiran. Syarat-syarat bagi syarikat yangmenikmati ECP & EPP:(i) Sebarangjumlahelaunyangtidakdigunakanboleh dibawa ke tahun-tahun berikutnya sehingga keseluruhan jumlah elauntersebut digunakan sepenuhnya.(ii)Dividendibayardaripadapendapatanyang dikecualikan cukai adalah jugadikecualikan di peringkat pemegang saham.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Insentif
Kelayakan Perniagaan
 • Syarikat Berhad
 • Syarikat Sendirian Berhad
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
  Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut

  Maklumat Agensi

  Kementerian Kewangan
  KEMENTERIAN KEWANGAN
  Kompleks Kementerian Kewangan
  No. 5 Persiaran Perdana
  Presint 2, Pusat Pentadbiran
  Kerajaan Persekutuan

  62592 Putrajaya

  Tel    :      03-8000 8000
  Faks :      03-8882 3893

  Waktu Perkhidmatan

  Hari Bekerja :
  Isnin - Jumaat
  Waktu Bekerja :
  9.00 Pagi - 5.00 Petang
  Waktu Rehat :
  1.00 Petang - 2.00 Petang