INSENTIF BAGI PENSTORAN, PENGOLAHAN DAN PELUPUSAN BUANGAN TOKSIK DAN BERBAHAYA

Agensi : Kementerian Kewangan
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Insentif ditawarkan bagi menggalakkanpenubuhan kemudahan yang sesuai untuk menyimpan, mengolah dan melupus buangantoksik dan berbahaya. Syarikat- syarikat yang terbabit secara langsung dalamtiga aktiviti ini secara bersepadu layak mendapat:i. Taraf Perintis dengan pengecualiansebanyak 70% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh lima tahun. Elaun modaltidak diserap dan kerugian terkumpul yang ditanggung semasa tempoh perintisboleh dibawa ke hadapan dan ditolak daripada pendapatan pasca perintis syarikatberkenaan; atauii. Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60% ke atasperbelanjaan modal layak yang dilakukan dalam tempoh lima tahun. Elaun iniboleh ditolak sebanyak 70% daripada pendapatan berkanun bagi setiap tahuntaksiran. Sebarang jumlah elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ketahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Insentif Cukai
Kelayakan Perniagaan
 • Syarikat Berhad
 • Syarikat Sendirian Berhad
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
  Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut

  Maklumat Agensi

  Kementerian Kewangan
  KEMENTERIAN KEWANGAN
  Kompleks Kementerian Kewangan
  No. 5 Persiaran Perdana
  Presint 2, Pusat Pentadbiran
  Kerajaan Persekutuan

  62592 Putrajaya

  Tel    :      03-8000 8000
  Faks :      03-8882 3893

  Waktu Perkhidmatan

  Hari Bekerja :
  Isnin - Jumaat
  Waktu Bekerja :
  9.00 Pagi - 5.00 Petang
  Waktu Rehat :
  1.00 Petang - 2.00 Petang