INSENTIF ELAUN CUKAI PELABURAN (ITA)

Agensi : Kementerian Kewangan
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Elaun Cukai Pelaburan (ITA) adalahsalah satu insentif cukai utama bagi syarikat yang melabur di sektorperkilangan. Kelayakan untuk ITA adalah berasaskan keutamaan-keutamaan tertentutermasuk tahap tokokan nilai, teknologi digunakan dan hubungan-hubunganperindustrian. Sebagai alternatif kepada TarafPerintis, sebuah syarikat boleh memohon Elaun Cukai Pelaburan (ITA InvestmentTax Allowance). Syarikat yang diberikan ITA mendapatelaun 60% ke atas perbelanjaan modal yang layak (seperti kilang, loji, jenteradan kelengkapan-kelengkapan lain yang digunakan untuk projek diluluskan)ditanggungi dalam 5 tahun dari tarikh perbelanjaan modal yang layak pertamadilakukan. Syarikat boleh mengofsetkan elaun inidengan 70% daripada pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-manaelaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnyasehingga digunakan sepenuhnya. Baki30% daripada pendapatan berkanunnya akan dicukai pada kadar Bagi pelaburan diKoridor Timur (Kelantan Terengganu, Pahang dandaerah Mersing, Johor), permohonan-permohonan yang diterima daripadasyarkat-syarikat akan menikmati elaun 80% ke atas perbelanjaan modal yang layakditanggungi dalam tempoh 5 tahun. Elaun ini boleh digunakan untuk diofsetkan dengan 85%pendapatan berkanunnya untuk setiap tahun taksiran. Permohonanyang diterima sebelum 31 Disember 2010 layak untuk insentif ini.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Insentif Cukai
Kelayakan Perniagaan
 • Syarikat Berhad
 • Syarikat Sendirian Berhad
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Sabah
 • Sarawak
Lain-lain kelayakan
  Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut

  Maklumat Agensi

  Kementerian Kewangan
  KEMENTERIAN KEWANGAN
  Kompleks Kementerian Kewangan
  No. 5 Persiaran Perdana
  Presint 2, Pusat Pentadbiran
  Kerajaan Persekutuan

  62592 Putrajaya

  Tel    :      03-8000 8000
  Faks :      03-8882 3893

  Waktu Perkhidmatan

  Hari Bekerja :
  Isnin - Jumaat
  Waktu Bekerja :
  9.00 Pagi - 5.00 Petang
  Waktu Rehat :
  1.00 Petang - 2.00 Petang