INSENTIF ELAUN INFRASTRUKTUR (IA)

Agensi : Kementerian Kewangan
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Insentif Elaun Infrastruktur atauInfrastucture Allowance (IA) diberi kepadamana-mana syarikat pemastautin di Malaysia yang menjalankan aktivitiperkilangan, hotel, pelancongan atau lain-lain aktiviti perdagangan atauperindustrian di Sabah, Sarawak dan di Koridor Pantai Timur, SemenanjungMalaysia. Syarikat akan diberi elaun sebanyak100% berdasarkan perbelanjaan modal bagi pembinaan infrastruktur (sepertipembinaan semula, penambahan atau pembaikan mana-mana struktur kekal termasukjambatan, jeti, pelabuhan atau jalan raya). Elaun ini boleh digunakan untukditolak sehingga 85% daripada pendapatan berkanun bagi suatu tahun taksiran.Baki pendapatan berkanun akan dikenakan cukai pendapatan syarikat mengikutkadar cukai yang sedang berkuatkuasa. Sebarang jumlah elaun yang tidakdigunakan boleh dibawa ke tahun-tahun berikutnya sehingga keseluruhan jumlahelaun tersebut digunakan sepenuhnya.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Insentif
Kelayakan Perniagaan
 • Syarikat Berhad
 • Syarikat Sendirian Berhad
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Sabah
 • Sarawak
Lain-lain kelayakan
  Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut

  Maklumat Agensi

  Kementerian Kewangan
  KEMENTERIAN KEWANGAN
  Kompleks Kementerian Kewangan
  No. 5 Persiaran Perdana
  Presint 2, Pusat Pentadbiran
  Kerajaan Persekutuan

  62592 Putrajaya

  Tel    :      03-8000 8000
  Faks :      03-8882 3893

  Waktu Perkhidmatan

  Hari Bekerja :
  Isnin - Jumaat
  Waktu Bekerja :
  9.00 Pagi - 5.00 Petang
  Waktu Rehat :
  1.00 Petang - 2.00 Petang