INSENTIF PROJEK LADANG HUTAN

Agensi : Kementerian Kewangan
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

(i)    pengecualiansepenuhnya cukai pendapatan iaitu ke atas 100% pendapatan berkanun selama 5tahun dan layak untuk lanjutan selama 5 tahun lagi. (ii)  ElaunCukai Pelaburan sebanyak 100% daripada perbelanjaan modal yang dilakukan dalamtempoh 5 tahun dengan memberi elaun untuk ditolak sehingga 100% daripadapendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Sebarang jumlah elaun yangtidak digunakan boleh dibawa ke tahun-tahun berikutnya sehingga keseluruhanjumlah elaun tersebut digunakan sepenuhnya.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Insentif Cukai
Kelayakan Perniagaan
 • Syarikat Berhad
 • Syarikat Sendirian Berhad
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
  Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan

   Maklumat Agensi

   Kementerian Kewangan
   KEMENTERIAN KEWANGAN
   Kompleks Kementerian Kewangan
   No. 5 Persiaran Perdana
   Presint 2, Pusat Pentadbiran
   Kerajaan Persekutuan

   62592 Putrajaya

   Tel    :      03-8000 8000
   Faks :      03-8882 3893

   Waktu Perkhidmatan

   Hari Bekerja :
   Isnin - Jumaat
   Waktu Bekerja :
   9.00 Pagi - 5.00 Petang
   Waktu Rehat :
   1.00 Petang - 2.00 Petang