KELAS G

Agensi : Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Kategori Entri : Pendaftaran Syarikat & Perlesenan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Ini adalah bagi kerja-kerja melupuskan Bahan Radioaktif, Bahan Nuklear, Benda Ditetapkan atau Sisanya, menyimpan Bahan Radioaktif, Bahan Nukelar, Benda Ditetapkan atau Sisanya Sebelum Pelupusannya dan membubar Pepasangan Pengilangan, Pepasangan Nuklear, Kemudahan Rawatan Sisa, Radas Penyinaran atau Radas Punca Terkedap 

 • Fee Permohonan : RM15
 • Fee Lesen : Berdasarkan kepada penilaian

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Pendaftaran Perniagaan & Koperasi
Kelayakan Perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
  Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Atas talian (online): elesen-eSPP

  Maklumat Agensi

  Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
  Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
  Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi,
  Batu 24, Jalan Dengkil, 43800 Dengkil, Selangor,
  Malaysia

  48300 Selangor

  Tel    :      603-89225888
  Faks :      603-89223685

  Waktu Perkhidmatan

  Hari Bekerja :
  Isnin - Jumaat
  Waktu Bekerja :
  8.30 Pagi - 5.30 Petang
  Waktu Rehat :
  1.00 Petang - 2.00 Petang