KELULUSAN BAGI PEMBINAAN, PENGUBAHAN, DAN PENUTUPAN KEMUDAHAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL

Agensi : Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
Kategori Entri : Pendaftaran Syarikat & Perlesenan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Ini merupakan kelulusan bagi permohonanpembinaan, pengubahan atau penutupan kemudahan pengurusan sisa pepejal yangditetapkan di bawah Peraturan-peraturan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2011

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Pendaftaran Perniagaan & Koperasi
 • Kelulusan bagi pembinaan dan pengubahan kemudahan pengurusan sisa pepejal yang ditetapkan
Kelayakan Perniagaan
 • Semua jenis perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
  •  
  •  
  • Terbukakepada mana-mana syarikat (ROC dan ROB), pertubuhan (ROS), koperasi, agensikerajaan serta badan berkanun
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Menggunakanborang yang boleh dimuat turun di laman web JPSPN. 
  •  
  • 2salinan dokumen-dokumen yang disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah atau PegawaiPengurusan dan Profesional di pejabat negeri/ cawangan Perbadanan PengurusanSisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA) (lihat garis panduan yang terdapatdi laman web). 

Maklumat Agensi

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
JABATAN PENGURUSAN SISA PEPJAL NEGARA
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Aras 23 & 24, no.51 , Persiaran Perdana Presint 4
62100 Putrajaya

Tel    :      03-8000 8000
Faks :      03-8891 3190

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang