KEUSAHAWANAN INDUSTRI ASAS TANI (IAT)

Agensi :
Kategori Entri : Sokongan Perniagaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Pembangunan industri asas tani (IAT) bertanggungjawab memastikan produk yang dipasarkan ke pasaran memenuhi ciri-ciri berikut:

 • Berlandaskan kehendak dan citarasa pengguna dari segi kualiti, tahap, keselamatan, rasa, rupa bentuk dan pembungkusan.
 • Mematuhi perundangan dan peraturan kualiti, keselamatan dan halal serta keperluan - keperluan lain perdagangan seperti 'bar code' dan pelabelan.
 • Mempunyai jangka hayat yang sesuai bagi proses pemasaran.
 • Kuantiti yang dapat memenuhi permintaan apabila diperlukan.
 • Mempunyai daya saing dari segi kos yang komprehensif atau perbezaan produk.  

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
Kelayakan Perniagaan
 • Individu
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Kuala Lumpur
Lain-lain kelayakan
 • Semua Usahawan PKS layak memohon.
 • Berdaftar dengan FAMA.
 • Mempunyai syarikat sekurang-kurangnya enterprise.
 • Setiap usahawan hanya boleh diberikan perkhidmatan bagi satu produk yang dikeluarkan sahaja.
 • Produk yang dikeluarkan mesti halal.
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan

  Maklumat Agensi

  Tel    :     
  Faks :     

  Waktu Perkhidmatan