KONTRAK - I

Agensi : Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Pembiayaan ini adalah untuk menampung kos untuk menyiapkan melaksanakan kontrak yang diterima. Jumlah Pinjaman: Pembiayaan sehingga 80% daripada jumlah kos. Tempoh Pinjaman: Maksimum 6 bulan melebihi tarikh tamat kontrak.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
  • Pinjaman
Kelayakan Perniagaan
  • Semua jenis perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
  • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
  • Koperasi/Syarikat.
  • Syarikat Berhad.
  • Syarikat Sendirian Berhad (Kontrak yang dianugerahkan oleh kerajaan, badan-badan separa kerajaan, majlis-majlis tempatan dan syarikat swasta yang diiktiraf).
  • Mesti memiliki Sekuriti Jaminan iaitu surat ikatan serahan hak ke atas terimaan kontrak.
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut.

Maklumat Agensi

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)
Menara 1,
Menara Kembar Bank Rakyat,
No. 33, Jalan Rakyat,

50470 Kuala Lumpur

Tel    :      03-2612 9600
Faks :      03-2612 9636

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang