LESEN BIJIH TIMAH

Agensi : Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
Kategori Entri : Pendaftaran Syarikat & Perlesenan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Kemudahan pendaftaran lesen pemprosesan bijih mineral. Fi (yuran) tahunan yang dikenakan ialah RM100.00 dan deposit RM200.00.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Pendaftaran Perniagaan & Koperasi
 • Lesen
Kelayakan Perniagaan
 • Semua jenis perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
 • Mengikut piagam pelanggan, Lesen Bijih Mineral dikeluarkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
 • Yuran tahunan: RM100.00 dan deposit RM200.00
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
 • Sijil Pendaftaran Perniagaan Borang A atau Borang B dan Borang D (2 salinan), atau Memorandum Tatawujud Syarikat, Borang 49 dan Resolusi Syarikat (2 salinan).
 • Surat kebenaran menduduki premis dan bukti alamat perniagaan, atau surat kebenaran untuk menduduki tapak loji memproses mineral.
 • Borang permohonan lesen yang telah lengkap diisi.
 • Cadangan operasi pemprosesan bijih mineral beserta 3 salinan pelan (bagi tujuan memproses bijih mineral sahaja).
 • Salinan Lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984.

Maklumat Agensi

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia,
Lantai 20, Bangunan Tabung Haji,
Kuala Lumpur, Malaysia.
50658 Kuala Lumpur

Tel    :      03-21611033
Faks :      03-21611036

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Selasa - Khamis
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang