LESEN BILLBOARD (MPS)

Agensi : Majlis Perbandaran Seremban
Kategori Entri : Pendaftaran Syarikat & Perlesenan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Lesen ini dikeluarkan bertujuan untuk membolehkan pemaju atau pengiklan untuk membina papan iklan dalam bentuk billboard.Permohonan lesen akan mendapat jawapan dalam masa 30 hari dari tarikh permohonan dibuat.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Lesen Iklan
 • Lesen Billboard
Kelayakan Perniagaan
 • Semua jenis perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Negeri Sembilan
Lain-lain kelayakan
 • Permohonan hendaklah dibuat dengan mengembalikan borang Lesen Billboard atau Unipole yang telah diisi dengan lengkap dan terang serta mengemukakan dokumen sokongan yang diperlukan.
 • Bayaran proses RM 100.00
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
 • Pelan lokasi.
 • 2 salinan pelan struktur yang disahkan oleh perunding bertauliah iaitu:
  • Pandangan hadapan
  • Pandangan tepi
 • Pelan terperinci
 • Perkiraan perkukuhan
 • Pengesahan daripada perunding bertauliah akan tempoh kekukuhan struktur (design guarantee).
 • Anggaran kos pembinaan.
 • Polisi insurans tanggungan awam.
 • Surat kelulusan tuan tanah atau bangunan persendirian.
 • Surat kelulusan JKR atau Lembaga Lebuh Raya Malaysia (LLM).
 • Lesen menduduki sementara (TOL) daripada Pentadbiran Tanah Seremban.
 • Deposit RM 300.00 (bagi setiap lokasi).
 • Borang Permohonan Lesen Billboard.

Maklumat Agensi

Majlis Perbandaran Seremban
Majlis Perbandaran Seremban,
Jln Yam Tuan,
Seremban,

70990 Negeri Sembilan

Tel    :      06-7667500
Faks :      06-7637449

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang