LESEN HIBURAN AWAM (MDHS)

Agensi : Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
Kategori Entri : Pendaftaran Syarikat & Perlesenan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Memberi perkhidmatan dan pemprosesan pengeluaran lesen berkaitan perniagaan kepada peniaga-peniaga dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor berpandukan Akta, Enakmen dan Undang-undang Kecil yang berkuatkuasa.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Lesen Hiburan
 • Lesen Hiburan Awam
Kelayakan Perniagaan
 • Semua jenis perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Selangor
Lain-lain kelayakan
  Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • 9 salinan borang permohonan yang lengkap diisi dengan huruf besar ( termasuk borang asal)
  • 2 salinan Pendaftaran Perniagaan atau Memorandum Syarikat
  • 2 salinan Perjanjian Sewaan ( jika disewa ) yang telah di stamping atau kebenaran tuan bangunan yang telah diperakui oleh Pesuruhjaya Sumpah
  • 1 salinan Sijil Layak Menduduki ( CF )
  • 2 keping gambar premis (1 keping gambar yang diambil dari luar dan 1 keping gambar yang diambil dari dalam)
  • 5 salinan pelan lantai dan lokasi 
  • Jika pemohon ingin menjual makanan dan minuman hendaklah mendapatkan kelulusan dari pihak-pihak berkuasa mengenainya
  • 2 keping gambar pemohon berukuran passport
  • 4 salinan kad pengenalan pemohon
  • 1 sampul surat berukuran 9" x 4" dan 2 keping setem tiga puluh sen.

  Maklumat Agensi

  Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
  Majlis Daerah Hulu Selangor,
  Jalan Bukit Kerajaan,
  44000 Kuala Kubu Bharu,
  Selangor Darul Ehsan

  44000 Selangor

  Tel    :      603 - 6064 1331
  Faks :      603 - 6064 3991

  Waktu Perkhidmatan

  Hari Bekerja :
  Isnin - Jumaat
  Waktu Bekerja :
  8.30 Pagi - 5.30 Petang
  Waktu Rehat :
  1.00 Petang - 2.00 Petang