LESEN KANTIN

Agensi : Lembaga Kemajuan Bintulu
Kategori Entri : Pendaftaran Syarikat & Perlesenan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
Kelayakan Perniagaan
  • Semua jenis perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
  • Sarawak
Lain-lain kelayakan
  • Pemohon mestilah warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak. Jika tidak, pemohon mestilah mempunyai pas kerja sementera yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia, Sarawak. 
  • Premis mesti terletak di kawasan pejabat / jabatan, syarikat / pertubuhan / atau sekolah. 
  • Pemohon mesti mendapat surat pengesahan kebenaran daripada pejabat / jabatan, syarikat / pertubuhan / atau sekolah. 
  • Pengendali makanan hendaklah lulus pemeriksaan kesihatan. 
  • Premis hendaklah mematuhi kehendak asas kesihatan. 
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Sila rujuk laman web atau berhubung terus dengan pihak berkuasa tempatan yang berkenaan.

Maklumat Agensi

Lembaga Kemajuan Bintulu
Ibu Pejabat BDA
Wisma Bintulu
No 1 Jalan Tanjung Kidurong
Peti Surat 55
97007 Sarawak

Tel    :      +086-332011
Faks :      +086-336066

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang