LESEN PENGIMPORTAN SISA PLASTIK

Agensi : Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Jabatanini telah mengambilalih tanggungjawab mengeluarkan Lesen Import (AP) SisaPlastik daripada Kementerian PerdaganganAntarabangsa dan Industri (MITI) berkuatkuasa pada 2 Februari 2015 sepertimanapewartaan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) 2015.PerintahKastam (Larangan Mengenai Import)(Pindaan) 2015 telah meletakkan sisa plastikdengan kod tarif HS 3915 di dalam Bahagian I, jadual Kedua yang mana semuapengimportan ke Malaysia dilarang kecuali mendapatLesen Import (AP).

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Insentif
Kelayakan Perniagaan
 • Koperasi
Kelayakan Mengikut Negeri
Lain-lain kelayakan
  •  
  •  
  • Terbukakepada mana-mana syarikat (ROC dan ROB), pertubuhan (ROS), koperasi, agensikerajaan serta badan berkanun.
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Salinansijil pendaftaran syarikat oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atauseumpamanya bagi Sabah dan Sarawak 
  •  
  • Maklumatberkenaan perkhidmatan mengimpot sisa pepejal: 
  •  
  • KelulusanJabatan Alam Sekitar dan Kebenaran dari lain-lain agensi (jika ada).

Maklumat Agensi

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
JABATAN PENGURUSAN SISA PEPJAL NEGARA
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Aras 23 & 24, no.51 , Persiaran Perdana Presint 4
62100 Putrajaya

Tel    :      03-8000 8000
Faks :      03-8891 3190

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang